Επικοινωνία

Κατάλογος Τηλεφώνων Προσωπικού Βουλής

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Βουλή των Αντιπροσώπων
1402 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνα / τηλεομοιότυπα

Κεντρικό τηλέφωνο: +357-22 407 300
   
Τηλεομοιότυπο Γραφείου Προέδρου: +357-22 677 201
Τηλεομοιότυπο Γραφείου Γενικού Διευθυντή: +357-22 673 066
Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: +357-22 668 219
Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων: +357-22 668 611
Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων:  +357-22 407 290
Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: +357-22 407 297
Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης: +357-22 407 482
Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Επικοινωνίας +357-22 407 275
Τηλεομοιότυπο Αρχείου: +357-22 677 203

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

Βουλή των Αντιπροσώπων vouli@parliament.cy
Γραφείο Προέδρου president@parliament.cy
Γενικός Διευθυντής s.g@parliament.cy
Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών parliamentary-committees@parliament.cy
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων international-relations@parliament.cy
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων     research-publications@parliament.cy
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων european-affairs@parliament.cy
Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης accounting@parliament.cy
Υπηρεσία Επικοινωνίας communications@parliament.cy
Αρχείο archive@parliament.cy

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων