Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

    

Σημαντικά έγγραφα που αφορούν την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων
 • Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση και την Κύπρο
 • Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση και την Κύπρο
 • Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση και την Κύπρο
 • Άλλα έγγραφα
 •  

  Συμπεράσματα Ευρωπαϊκών Συμβουλίων

   

  Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση και την Κύπρο

   

   

   

   

   

  Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση και την Κύπρο

  Σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση 
  2003/2014(INI)), – (Α5-0081/2003) - 24 Μαρτίου 2003
  Εισηγητής: Elmar Brok
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

  Σχετικά με την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  AA-AFNS 1-6 – C5‑0117/2003 – 2003/0901Β(AVC)) – 26 Μαρτίου 2003 (Α5-0091/2003)
  Εισηγητής: Jacques F. Poos
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

   

  Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση: Έκθεση προόδου
  (CΟΜ(2002) 700 - C5-0474/2002 - 2002/2160(INI)), 7 Νοεμβρίου 2002 – (Α5-0371/2002)
  Εισηγητής: Elmar Brok
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
  Συνεισηγητές:
  Jacques F. Poos, Jürgen Schröder, Michael Gahler, Luis Queiró, Elisabeth Schroedter, Ιωάννης Σουλαδάκης, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Jan Mariunus Wiersman, Demetrio Volcic, Geoffrey Van Orden, Bαρώνη Nicholson of Winterbourne, Arie M. Oostlander

  Έκθεση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση
  (COM(2001) 700 . C5-0024/2002 . 2002/2023(COS)), 24 Μαΐου 2002 – (Α5-0190/2002)
  Εισηγητής: Elmar Brok
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
  Συνεισηγητές
  : Jacques F. Poos, Jürgen Schröder, Gunilla Carlsson, Luís Queiró, Elisabeth Schroedter, Ιωάννης Σουλαδάκης, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Jan Marinus Wiersma, Demetrio Volcic, Geoffrey Van Orden, Βαρόνη Nicholson of Winterbourne

  Σχέδιο Έκθεσης για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  (COM(1999) 500 . C5-0341/2000 . 2000/2171(COS)), 19 Σεπτεμβρίου 2000 – (Α5-0250/2000)
  Εισηγητής: Elmar Brok
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

  Έκθεση σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των διαπραγματεύσεων
  COM(1999) 502 - C5-0025/2000 - 1997/2171(COS)), 19 Σεπτεμβρίου 2000 – (Α5-0249/2000)
  Εισηγητής: Jacques F. Poos
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

  Έκθεση σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των διαπραγματεύσεων
  (COM(2000) 702 – C5-0602/2000 - 1997/2171 (COS)), 17 Ιουλίου 2001 – (Α5-0261/2001)
  Εισηγητής: Jacques F. Poos
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

  Έκθεση σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο προενταξιακής στρατηγικής για την Κύπρο και τη Μάλτα
  (COM(1999)535 - C5-0308/1999 - 1999/0199(CNS)), 3 Φεβρουαρίου 2000 – (Α5-0029/2000)
  Εισηγητής: Elmar Brok
  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/Nov/tr_sec_1390_en.pdf

  http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/clwp2007_el.pdf

   

  Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση και την Κύπρο

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής και την έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο που σημείωσε κάθε υποψήφια χώρα στην πορεία της προς την ένταξη  
  (CΟΜ(2002) 700 - C5-0474/2002 - 2002/2160(INI)), 20 Νοεμβρίου 2002 - (A5-0371/2002)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση 
  (COM(2001) 700 - C5-0024/2002 - 2002/2023(COS)), 13 Ιουνίου 2002 - (A5-0190/2002)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
  05/09/2001 (B5-0538/2001)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
  (COM(1999) 500 - C5-0341/2000 - 2000/2171(COS)), 04 Οκτωβρίου 2000 - (A5-0250/2000)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων  
  (COM(2000) 702 - C5-0602/2000 - 1997/2171 (COS)), 05 Σεπτεμβρίου 2001 - (A5-0261/2001)

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των διαπραγματεύσεων 
  COM(1999) 502 - C5-0025/2000 - 1997/21
  71(COS)), 04 Οκτωβρίου 2000 - (Α5-0249/2000)

  Ψήφισμα σχετικά με την Περιοδική Έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση  
  (COM(98)0710 - C4-0108/99), 15 Απριλίου 1999 - (Α4-0159/99)

  Ψήφισμα σχετικά με την πολιτική κατάσταση ύστερα από τις συνομιλίες για την Κύπρο που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
  18 Σεπτεμβρίου 1997 - (A4-0245/97)

  Ψήφισμα σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου έναντι των "εγκλωβισμένων" στην Κύπρο 
  10 Απριλίου 1997 - (B4-0286/97)

  Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο 
  19 Σεπτεμβρίου 1996 - (B4-0986/96)

  Ψήφισμα σχετικά με την Κύπρο 
  27 Μαρτίου 1996 - (A4-0057/96)

  Ψήφισμα σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
  12 Ιουλίου 1995 - (A4-0156/95)

  Ψήφισμα σχετικά με τους αγνοούμενους της κυπριακής τραγωδίας 
  06 Απριλίου 1995 - (B4-0691/95)

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0381+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

   

  Άλλα έγγραφα

  The Nice Treaty  

  Η Συνταγματική Συνθήκη

  http://www.europa.eu.int/constitution/el/lstoc1_el.htm

   

   

   

       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων