Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

    

Το Μέλλον της Ευρώπης και ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων
Η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης σε εθνικό επίπεδο και η Βουλή των Αντιπροσώπων

 

Γενικά - Το πρόγραμμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και ιδιαίτερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέλαβαν τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνέστησε υπεπιτροπή αποτελούμενη από τους βουλευτές κα. Ελένη Μαύρου, κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου, κ. Χρίστο Κληρίδη και κα. Ανδρούλα Βασιλείου, η οποία κατέληξε σε σειρά προτάσεων σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία της Βουλής με τον πολίτη για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υιοθετώντας τις προτάσεις της υπεπιτροπής της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει μέχρι στιγμής διοργανώσει οκτώ θεματικές εκδηλώσεις οι οποίες ασχολήθηκαν με συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά θέματα που απασχολούν τον Κύπριο πολίτη, ενώ συνεχώς προγραμματίζονται νέες θεματικές εκδηλώσεις. Στις εκδηλώσεις αυτές, προσκαλούνται να συμμετάσχουν, ανάλογα με το θέμα, οργανωμένα σύνολα των πολιτών, ακαδημαϊκοί, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συντεχνίες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεωργικές και άλλες οργανώσεις, οργανισμοί νεολαίας, γυναικείες οργανώσεις, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιμελητήρια κ.λπ.

Αρχή της δημόσιας συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης αποτέλεσε η πανηγυρική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2002, μια ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι, αν και το πρόγραμμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων βασίστηκε στην ανάγκη της διεξαγωγής δημόσιας συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης, εντούτοις, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αποφάσισε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για επικοινωνία και ενημέρωση του πολίτη για Ευρωπαϊκά θέματα, διοργανώνοντας ή προγραμματίζοντας νέες θεματικές εκδηλώσεις.

Εξάλλου, την ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) η Επιτροπή διοργανώνει και άλλες δραστηριότητες, όπως ομιλίες μελών της σε σχολεία, πραγματοποίηση εκδήλωσης στη Βουλή με θέμα «Ζωγραφίζω για την Ευρώπη» με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων κ.λπ.

Μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολεία και ενημερώνουν τους μαθητές για Ευρωπαϊκά θέματα και πως η ένταξη της Κύπρου επηρεάζει την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Επίσης, σχολεία από όλη την Κύπρο πραγματοποιούν επισκέψεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημερώνουν τους μαθητές για Ευρωπαϊκά θέματα.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στοχεύει, όταν βρεθούν και οι αναγκαίοι πόροι, στην επικοινωνία και ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών για θέματα ΕΕ και με άλλους τρόπους, όπως είναι η δημιουργία Info-Center στη Βουλή, η εκτύπωση ενημερωτικού μηνιαίου περιοδικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.

 

Πανηγυρική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Βουλή των Αντιπροσώπων σηματοδότησε την έναρξη της δημόσιας συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών με πανηγυρική συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2002, με ομιλητές τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Χριστόφια και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Τάσσο Παπαδόπουλο. Τη συνεδρία, η οποία μεταδόθηκε επίσης ζωντανά από την τηλεόραση, παρακολούθησαν εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, αξιωματούχοι του κράτους, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Διπλωματικό Σώμα, εκπρόσωποι ημικρατικών και άλλων οργανώσεων, εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και οι επικεφαλής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., οι κύριοι Βασιλείου και Maurer.

 

1η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η 1η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2002 και ασχολήθηκε με τρία θέματα υπό μορφή εργαστηρίων:

1ο Εργαστήριο: Η πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης του μέλλοντος,

2ο Εργαστήριο: Ο ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρώπη του μέλλοντος

3ο Εργαστήριο: Η δομή και λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης του μέλλοντος - μεταξύ τους σχέσεις, αρμοδιότητες και εξουσίες

Την εκδήλωση συντόνισαν οι βουλευτές κα. Ανδρούλα Βασιλείου (αναπληρωματικό μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης), κ. Γιώργος Λιλλήκας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου και κ. Μάρκος Κυπριανού.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα πενήντα πρόσωπα, εκπροσωπώντας τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, πολιτιστικούς συλλόγους, επιστημονικούς συνδέσμους, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και οργανώσεις που ασχολούνται με την Ευρώπη.

 

2η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η 2η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2002 και ασχολήθηκε με το θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης και η νεολαία: προσδοκίες και ανησυχίες».

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η βουλευτής κα. Ελένη Μαύρου (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης). Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα πενήντα πρόσωπα, εκπροσωπώντας οργανισμούς νεολαίας, φοιτητικές οργανώσεις, εργατικές, αγροτικές και κοινωνικές οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις μαθητών, πνευματικά κέντρα κ.λπ.

 

3η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η 3η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2002 και ασχολήθηκε με το θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση-Επικουρικότητα».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο βουλευτής κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου. Κύριος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Επαμεινώνδας Πανάς, ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα 120 πρόσωπα, τα οποία ήταν εκπρόσωποι των δήμων και των κοινοτικών συμβουλίων, υπεύθυνοι κομμάτων για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, έπαρχοι και άλλοι λειτουργοί του κράτους που ασχολούνται με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η 4η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2002 και ασχολήθηκε με το θέμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα στη μελλοντική Ευρώπη».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο βουλευτής κ. Χρίστος Κληρίδης, ενώ ο κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Στέλιος Περράκης, Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα πενήντα πρόσωπα, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν αξιωματούχους του κράτους, βουλευτές, δικαστές, δικηγόρους και εκπρόσωπους δικηγορικών συλλόγων, γυναικείων οργανώσεων, συντεχνιών και οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η 5η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2002 και ασχολήθηκε με το θέμα «Η προστασία των καταναλωτών».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Λευτέρης Χριστοφόρου. Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Παναγιώτης Δασκαλέρος, Λειτουργός του Τμήματος Ασφάλειας Προϊόντων και Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιώργος Μητίδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών τoυ Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και ο κ. Πέτρος Μάρκου, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα εξήντα πρόσωπα, εκπροσωπώντας συνδέσμους καταναλωτών, κομματικές οργανώσεις νεολαίας, φοιτητικές οργανώσεις, εργατικές, αγροτικές και κοινωνικές οργανώσεις, κέντρα μελετών, επιμελητήρια, το σύνδεσμο εμπορικών τραπεζών, συντεχνίες και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης

Η 6η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2002 και ασχολήθηκε με τρία θέματα υπό μορφή εργαστηρίων:

 • 1ο Εργαστήριο: Μη διάκριση στην Απασχόληση: Ισότητα φύλων
  Συντονίστρια: κα. Ανδρούλα Βασιλείου
   
 • 2ο Εργαστήριο: Μη διάκριση στην Απασχόληση: Ξενοφοβία - Ρατσισμός
  Συντονιστής: Δρ. Χρίστος Κληρίδης
   
 • 3ο Εργαστήριο: Μη διάκριση στην Απασχόληση: Άτομα με αναπηρίες
  Συντονίστρια: κα. Ελένη Μαύρου

 

Την εκδήλωση συντόνισαν οι βουλευτές κα. Ελένη Μαύρου (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης), η κα. Ανδρούλα Βασιλείου (αναπληρωματικό μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης) και ο κ. Χρίστος Κληρίδης. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο κ. Δημήτρης Κοντιζάς, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα 110 πρόσωπα, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους, άτομα με αναπηρίες και εκπρόσωπους συνδέσμων ατόμων με αναπηρίες, συνδέσμων αλλοδαπών, κομματικών και άλλων γυναικείων οργανώσεων, επιστημονικών συνδέσμων, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ερευνητικών κέντρων και οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και επιστημονικών και επαγγελματικών συνδέσμων.

 

7η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η 7η θεματική εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2003 και ασχολήθηκε με το θέμα «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν το Μέλος της Κοινοβουλευτικής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Δημήτρης Συλλούρης. Την εκδήλωση προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Χριστόφιας και ο Πρόεδρος του Κυπριακού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Βασίλης Ρολόγης. Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Χρήστος Φώλιας, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κα. Τίνα Ζουρνατζή, λειτουργός της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γεώργιος Γιαννούσης, λειτουργός της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα. Στάλω Δημοσθένους, λειτουργός του Κ.Ε.Β.Ε., ο κ. Χριστάκης Ανδρέου, Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων, ο κ. Χρίστος Λοϊζίδης, Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο κ. Άδωνις Κωνσταντινίδης, λειτουργός του Γραφείου Προγραμματισμού.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα διακόσια πρόσωπα, εκπροσωπώντας κυρίως ιδιοκτήτες / διευθυντές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και συνδέσμους καταναλωτών, συντεχνίες και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 • Πρόγραμμα της εκδήλωσης
 • Ομιλία του βουλευτή κ. Δημήτρη Συλλούρη
 • Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Χριστόφια
 • Χαιρετισμός του Προέδρου του Κ.Ε.Β.Ε. κ. Βασίλη Ρολόγη
 • Ομιλία της κας Στάλως Δημοσθένους με θέμα «Υπηρεσίες Πληροφόρησης του Κ.Ε.Β.Ε. σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 • Ομιλία του κ. Χρήστου Φώλια με θέμα «ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα»
 • Ομιλία της κας Τίνας Ζουρνατζή με θέμα «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων - Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις - Η Οδηγία για τις Καθυστερημένες Πληρωμές»
 • Ομιλία του κ. Γεώργιου Γιαννούση με θέμα «Τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – Η περίπτωση της Ελλάδας»
 • Ομιλία της κας Τίνας Ζουρνατζή με θέμα «Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»
 • Ομιλία του κ. Χρίστου Λοϊζίδη με θέμα «Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»
 • Ομιλία του κ. Χριστάκη Ανδρέου με θέμα «Οι κρατικές χορηγίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»
 • 8η Θεματική Eκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

  Η 8η θεματική εκδήλωση του προγράμματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2003 και ασχολήθηκε με το θέμα «Το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Κύπρο».

  Το σεμινάριο ασχολήθηκε κυρίως με τις επιπτώσεις που αναμένεται να επέλθουν στο περιβάλλον με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεπαγόμενη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στο νησί. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν σε σχέση με υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις δυνατότητες επίλυσής τους στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων που θα υπάρχει στην Κύπρο, ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κα. Ελένη Μαύρου. Κύριοι ομιλητές ήταν η κα. Ελένη Μαύρου, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η κα. Αντωνία Λύρα, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, και ο κ. Andrew Murphy, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα εκατόν πρόσωπα, εκπροσωπώντας κυρίως περιβαλλοντικές οργανώσεις, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Ταμείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, κυνηγετικές οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα αλλά και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  9η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

  Η 9η θεματική εκδήλωση του προγράμματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2004 και ασχολήθηκε με το θέμα «Το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

  10η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

  Η 10η θεματική εκδήλωση του προγράμματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2005 και ασχολήθηκε με το θέμα «Τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών όπως πηγάζουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τη δημοκρατική ζωή της Ένωσης και τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»

  11η Θεματική Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

  Η 11η θεματική εκδήλωση του προγράμματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2005 και ασχολήθηκε με το θέμα «Το Ευρωσύνταγμα και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

   

   

       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων