Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

    

Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου


Η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο

Τελευταία ενημέρωση: 27Νοεμβρίου 2007

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ακολουθώντας την ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης των εναρμονιστικών νομοσχεδίων / Κανονισμών, έχει ψηφίσει / εγκρίνει όλα σχεδόν τα νομοσχέδια / Κανονισμούς που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση.

 

Μετά από σχετική απόφαση που λήφθηκε σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων εντός του 2005 τα εναρμονιστικά νομοθετήματα εξετάζονται πλέον από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές καταργώντας έτσι την προαναφερθείσα ειδική ταχύρρυθμη διαδικασία.

 

Συγκεκριμένα, η Βουλή έχει μέχρι στιγμής ψηφίσει 804 Νομοσχέδια και εγκρίνει 728 Κανονισμούς.   

 

Έτος

Νομοσχέδια

Κανονισμοί

1999

20

8

2000

53

55

2001

60

80

2002

119

166

2003

99

109

2004

224

155

2005

64

51

2006

77

68

2007

88

36

Σύνολο

804

728

 

Νομοσχέδια και Κανονισμοί που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής

Νομοσχέδια

35

Κανονισμοί

10

 

 Νομοθετική δραστηριότητα της Βουλής σε σχέση με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια

 Νομοθετική δραστηριότητα της Βουλής σε σχέση με τους εναρμονιστικούς κανονισμούς

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων