Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Back ] Up ]    

Σχέσεις Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Επόμενο και τελικό στάδιο της διαδικασίας της διεύρυνσης, μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003, αποτελεί η επικύρωση της Συνθήκης από τα εθνικά κοινοβούλια των υφιστάμενων και νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι το κείμενο της Συνθήκης προβλέπει ότι αν κάποιο από τα νέα κράτη μέλη δεν την επικυρώσει, η ένταξη των υπολοίπων νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά την 1η Μαΐου 2004, όπως έχει ήδη καθοριστεί.

Όλα τα νέα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο, επέλεξαν για συνταγματικούς ή άλλους λόγους να διενεργήσουν δημοψήφισμα για την ένταξη ή μη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Κυπριακή συνταγματική τάξη, η κύρωση των διεθνών συμβάσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία διενεργείται με νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, η Συνθήκη Προσχώρησης επικυρώθηκε σε ειδική συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2003.

Στη συνεδρία αυτή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος και οι Υπουργοί της κυβέρνησης. Τη συνεδρία παρακολούθησαν επίσης εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου, αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, αξιωματούχοι του κράτους, μέλη του Διπλωματικού Σώματος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδροι και εκπρόσωποι ημικρατικών, συνδικαλιστικών, αγροτικών και άλλων οργανώσεων, καθώς και λειτουργοί του κράτους που είχαν εμπλοκή στη διαδικασία εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Μετά τις ομιλίες του Προέδρου του Σώματος κ. Δημήτρη Χριστόφια και των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, η ολομέλεια επικύρωσε τη Συνθήκη Προσχώρηση ψηφίζοντας ομόφωνα σε νόμο το σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβάκικης Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόμος του 2003»

Με την υπογραφή του κυρωτικού νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου 2003 και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 2003, όπως εξάλλου προβλέπει το Σύνταγμα, η Κύπρος κατέστη η πρώτη χώρα που επικύρωσε τη Συνθήκη Προσχώρησης.

 

     

Back ] Up ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων