Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Back ] Up ] Next ]    

Σχέσεις Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η επικύρωση της διεύρυνσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σε μια από τις πιο ιστορικές της ψηφοφορίες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2004, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικύρωσε τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβάκικης Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε ξεχωριστά για την ένταξη της κάθε μιας υποψήφιας χώρας, όπως φαίνεται στον κατάλογο που ακολουθεί:

 

ΧΩΡΑ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΕΣ

Τσέχικη Δημοκρατία

565

489

39

37

Δημοκρατία της Εσθονίας

566

520

22

24

Κυπριακή Δημοκρατία

562

507

29

26

Δημοκρατία της Λεττονίας

568

522

22

24

Δημοκρατία της Λιθουανίας

567

521

22

24

Δημοκρατία της Ουγγαρίας

568

522

23

23

Δημοκρατία της Μάλτας

567

521

23

23

Δημοκρατία της Πολωνίας

565

509

25

31

Δημοκρατία της Σλοβενίας

566

522

22

22

Σλοβάκικη Δημοκρατία

567

521

21

25

Το επόμενο στάδιο στη διαδικασία της διεύρυνσης αποτέλεσε η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων