Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Back ] Up ] Next ]    

Σχέσεις Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης για τη διεύρυνση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2002, μεταξύ άλλων, πήρε την ιστορική απόφαση ότι η επόμενη διεύρυνση της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου 2004 με την ένταξη των δέκα υποψηφίων χωρών που είχαν ολοκληρώσει τις ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Οι χώρες αυτές είναι η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι το επίτευγμα αυτό της διεύρυνσης της Ε.Ε. μαρτυρεί την κοινή αποφασιστικότητα των λαών της Ευρώπης να συσπειρωθούν σε μια Ένωση, η οποία να αναδειχθεί σε κινητήρια δύναμη για την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ευημερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σχετικά με τη Συνθήκη Προσχώρησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι «όλες οι προσπάθειες θα πρέπει τώρα να στοχεύουν στην ολοκλήρωση της σύνταξης της Συνθήκης Προσχώρησης, ώστε να μπορέσει να υποβληθεί στην Επιτροπή για να εκφράσει τη γνώμη της, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε και αυτό να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, και στο Συμβούλιο, με την προοπτική η Συνθήκη να υπογραφεί στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003».

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να αποφασίσει το Μάρτιο του 2003 για την προσχώρηση της κάθε μιας από τις δέκα υποψήφιες χώρες ξεχωριστά, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών θα αποφασίσουν για τη Συνθήκη Προσχώρησης ως σύνολο, δηλαδή θα έχουν την επιλογή να αποφασίσουν για την ένταξη όλων ή καμιάς υποψήφιας χώρας.

Ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, η Ένωση τήρησε τη δέσμευση της ότι τα δέκα προσχωρούντα κράτη θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν ως μέλη στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2004. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι τα νέα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν πλήρως στην επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις θεσμικές αλλαγές της Ε.Ε.

Όσον αφορά την Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, στις παραγράφους 10 μέχρι 12 των συμπερασμάτων του, αναφέρει:

10. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη παράγραφο 3, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κύπρο ολοκληρώθηκαν, η Κύπρος θα γίνει δεκτή ως νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σαφή του προτίμηση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας ενωμένης Κύπρου. Σ’ αυτό το πλαίσιο εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003 με βάση τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι εν λόγω προτάσεις προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη διευθέτησης και απευθύνει έκκληση στους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να επωφεληθούν αυτής της ευκαιρίας.

11. Η Ένωση επαναλαμβάνει ότι είναι πρόθυμη να προσαρμόσει τους όρους της διευθέτησης στη Συνθήκη Προσχώρησης σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση διευθέτησης, το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα βάσει προτάσεων της Επιτροπής, θα αποφασίσει σχετικά με προσαρμογές των όρων προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, όσον αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, εάν δεν υπάρξει διευθέτηση, η εφαρμογή του κεκτημένου στο βόρειο τμήμα της νήσου αναστέλλεται, έως ότου το Συμβούλιο λάβει ομόφωνα διαφορετική απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, σε συνεννόηση με την κυπριακή κυβέρνηση, να εξετάσει τρόπους για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη του βόρειου τμήματος της Κύπρου και για να έλθει πιο κοντά στην Ένωση.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων