Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Α. Σχέσεις Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Συνοπτική παρουσίαση των σχέσεων Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η Συμφωνία Σύνδεσης
 • Οικονομική/τεχνική συνεργασία
 • Αίτηση ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 • Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις
 • Γενικά
 • Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ε.Ε. – Κύπρου
 • Βοήθεια από την Ε.Ε. για την ένταξη της Κύπρου
 • Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης για τη διεύρυνση
 • Η επικύρωση της διεύρυνσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στην Αθήνα
 • Η επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
 • Β. Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου

 • Γενικά – H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 • Σύνθεση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 • Ημερήσια διάταξη
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών
 • Εκκρεμούντα θέματα
 • Η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο
 • Νομοθετική δραστηριότητα της Βουλής σε σχέση με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια
 • Νομοθετική δραστηριότητα της Βουλής σε σχέση με τους εναρμονιστικούς κανονισμούς
 • Γ. Το Μέλλον της Ευρώπης και ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

 • Σύντομο ιστορικό
 • Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης και η Βουλή των Αντιπροσώπων
 • Η Συνταγματική Συνθήκη
 • Η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης σε εθνικό επίπεδο και η Βουλή των Αντιπροσώπων
 • Δ. Συνθήκη της Λισαβόνας

  Ε. Σελίδες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

  ΣΤ. Τα νέα της Βουλής σε σχέση με Ευρωπαϊκά Θέματα

   

       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων