Κτίριο Βουλής των Αντιπροσώπων

    

Νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων - χώρος και προϋπολογισμός

 

 

Ο χώροςτου νέου κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων

 

Στο χώρο αυτό θα ανεγερθεί το νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στον ίδιο χώρο θα δημιουργηθεί επίσης αρχαιολογικό πάρκο με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε από τη μιά να μην επηρεάζονται οι αρχαιότητες που ανεβρέθησαν και από την άλλη να αναδεικνύονται και να αποτελούν σημείο αναφοράς. Η ομαλή ένταξη του νέου κτιρίου και η σύζευξη με το γειτνιάζοντα χώρο για προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων καθυστέρησε σημαντικά το έργο, που τώρα είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

Προϋπολογισμός 2009

 

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, ελήφθη πρόνοια για την έναρξη των εργασιών.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων