Κτίριο Βουλής των Αντιπροσώπων

    

Νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων - σχετικές αποφάσεις

 

 

1994

 

Επί προεδρίας Αλέξη Γαλανού προκηρύχθηκε το 1994 αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το 1995 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση στον οίκο που κέρδισε το διαγωνισμό.

2000

 

Λόγω αναγκαίων προσαρμογών και ομαλής ένταξης του κτιρίου στο χώρο, αναβλήθηκε  η έναρξη εργασιών και αποφασήστηκε επί προεδρίας Σπύρου Κυπριανού, η βελτίωση στο μεταξύ του υπάρχοντος κτιρίου.

2001

 

Το 2001, με την ανάληψη της προεδρίας της Βουλής από το Δημήτρη Χριστόφια, υλοποιήθηκε η απόφαση για βελτίωση του υπάρχοντος κτιρίου και προχώρησαν οι εργασίες προσαρμογών των αρχικών σχεδίων.

2009    
  Επί προεδρίας Μάριου Καρογιάν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων