Κτίριο Βουλής των Αντιπροσώπων

    

Νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων - ιστορικό

 

 

1960

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στεγάζεται προσωρινά, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960, στο κτίριο επί της οδού Νεχρού. Το κτίριο αυτό είχε κτιστεί επί αγγλοκρατίας για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών και για πολλά χρόνια ήταν τελείως ανεπαρκές για τις ανάγκες του κοινοβουλίου.

2001

 

Το καλοκαίρι του 2001 ανακαινίστηκε η αίθουσα της ολομέλειας και οι γραφειακοί χώροι στους οποίους προστέθηκαν νέα γραφεία και νέες αίθουσες κοινοβουλευτικών επιτροπών, εν αναμονή ανοικοδόμησης κατάλληλου κτιρίου για κοινοβούλιο. Παρά την ανακαίνιση, το κτίριο παραμένει ανεπαρκές για κάλυψη των αναγκών της Βουλής.

2012

 

Το 1994 προκηρύχθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 42.218, που λήφθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1995, αποφασίστηκε όπως εγκριθεί η ανάθεση της ετοιμασίας των σχεδίων, μελέτης και επίβλεψης του έργου για το νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον πρώτο βραβευθέντα Οίκο "Δ. Κυθρεώτης και Συνεργάται" σε συνεργασία με τον Οίκο "Kohn Pederson Fox Associates (International) PA" και η υπογραφή των όρων Συμφωνίας Αρχιτέκτονα-Εργοδότη. Η Συμφωνία Ανάθεσης Υπηρεσιών Σύμβουλου Μελετητή υπεγράφη στις 9 Μαΐου 1995.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων