Βουλή των Γερόντων

    

Ομιλία Προέδρου

 

25 Σεπτεμβρίου 1999   4 Νοεμβρίου 2000        
3 Νοεμβρίου 2001 2 Νοεμβρίου 2002 1 Νοεμβρίου 2003    6 Νοεμβρίου 2004    12 Νοεμβρίου 2005
11 Απριλίου 2009 14 Νοεμβρίου 2009      

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων