Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας, εκπροσωπώντας  τον κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη

Δημήτρης Δημητρίου

Ευθύμιος Δίπλαρος

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Χριστάκης Τζιοβάνης

Αντρέας Φακοντής

Κώστας Κώστα

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2019.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη Μεταφορά Προσώπων) Κανονισμών με νέους κανονισμούς για σκοπούς εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.         Τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

2.         Τον καθορισμό αδικημάτων και ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

3.         Την κατάργηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη Μεταφορά Προσώπων) Κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη από την 21η Απριλίου 2018, με εξαίρεση κάποια άρθρα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ σε προγενέστερες ημερομηνίες, οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μόλις στις 10 Μαΐου 2019 και λόγω της καθυστέρησης στην εισαγωγή εφαρμοστικών μέτρων στην εθνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

9 Ιουλίου 2019


 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων