Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος                    Μαριέλλα Αριστείδου

          Σκεύη Κούτρα Κουκουμά                             Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

          Μάριος Μαυρίδης                                          Γιώργος Περδίκης    

          Ανδρέας Κυπριανού                                     Λίνος Παπαγιάννης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιηθήκαν στις  18 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών. Το Υπουργείο Οικονομικών, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, ώστε αφενός κάποιοι όροι αυτού να εκσυγχρονισθούν και αφετέρου να αυξηθεί ή/και να επεκταθεί το παρεχόμενο επίδομα διακίνησης σε νέες κατηγορίες δικαιούχων.

          Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1.         Αντικατάσταση του όρου «ανάπηρος» από τον όρο «άτομο με αναπηρία», ώστε να συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα.

2.         Διεύρυνση του ορισμού του όρου «τετραπληγικό άτομο», ώστε να καλύπτει και άτομα που αντιμετωπίζουν μόνιμο και πλήρη περιορισμό στη βάδιση ακόμα και με τη χρήση βοηθητικών μέσων ή προσωπική βοήθεια και που έχουν ανάγκη συνεχούς και μόνιμης χρήσης τροχοκαθίσματος για τη διακίνηση τους, ενώ επιπρόσθετα αντιμετωπίζουν μόνιμο σοβαρό ή πλήρη περιορισμό της λειτουργίας και των δύο άνω άκρων σε βαθμό που να μη δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν ως προς βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής, όπως η σίτιση ή/και η ένδυση, και συνεπώς έχουν ανάγκη τη συνδρομή άλλου ατόμου για την εξυπηρέτησή τους.

3.         Εισαγωγή του όρου «τυφλό άτομο» και του ορισμού αυτού.

4.         Παροχή επιδόματος διακίνησης σε τετραπληγικά και σε τυφλά άτομα, ανεξάρτητα εάν αυτά εργάζονται ή σπουδάζουν.

5.         Αύξηση του ύψους του παρεχόμενου επιδόματος διακίνησης για όλους τους υφιστάμενους δικαιούχους από 51 σε €75 μηνιαίως και από €102 σε €150 για σκοπούς αντιμετώπισης του κόστους διακίνησής τους.

6.         Επέκταση της παροχής επιδόματος διακίνησης ύψους €75 μηνιαίως σε όλα τα τυφλά άτομα, ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή σπουδάζουν και ανεξάρτητα από την ηλικία τους, με στόχο την ενθάρρυνση της διακίνησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το επίδομα διακίνησης βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας λαμβάνουν σήμερα περίπου 600 άτομα.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επίδομα διακίνησης λαμβάνουν τόσο οι νεφροπαθείς όσο και άτομα με μεσογειακή αναιμία δυνάμει σχεδίων τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και συναφώς το ύψος του επιδόματος αυτού θα τύχει της ίδιας αύξησης με την αύξηση που προτείνεται για τους δικαιούχους δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.  Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την εφαρμογή του τροποποιητικού νόμου περιλαμβάνονται ήδη στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2019.  Σημειώνεται ότι η δαπάνη που αφορά το επίδομα διακίνησης των υφιστάμενων δικαιούχων, με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου θα αυξηθεί κατά €575.500.  Περαιτέρω, με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου αναμένεται ότι 1 910 περίπου τυφλά άτομα που δε φοιτούν ούτε εργάζονται θα λαμβάνουν το επίδομα διακίνησης με ετήσια δαπάνη €1.719.000, ενώ με βάση τον υφιστάμενο νόμο μόνο 120 άτομα εξ αυτών τα οποία εργάζονται λαμβάνουν σήμερα το επίδομα διακίνησης. 

          Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν την ετοιμότητά τους για εφαρμογή του τροποποιητικού νομοσχεδίου και των συνεπαγόμενων σε αυτόν αυξήσεων αμέσως, μόλις αυτός ψηφιστεί.

          Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ, εκπροσωπώντας στη συνεδρία την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, καθώς οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται σε αυτό συνάδουν πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα με τις διατάξεις για διευκόλυνση της διακίνησης των ατόμων με αναπηρία. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι η αύξηση του επιδόματος διακίνησης αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΚΥΣΟΑ εδώ και χρόνια. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΚΥΣΟΑ θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για επέκταση της παροχής του εν λόγω επιδόματος και σε άλλα άτομα με αναπηρίες.

          Σημειώνεται ότι η ΟΠΑΚ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ωστόσο απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου και ζητά όπως αυτός προωθηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος το συντομότερο δυνατό.

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

10 Ιουλίου 2019

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων