Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Άγγελος Βότσης, πρόεδρος                         Αντρέας Καυκαλιάς

          Μάριος Μαυρίδης                                          Μαρίνος Σιζόπουλος

          Ονούφριος Κουλλά                                       Μιχάλης Γιωργάλλας

          Στέφανος Στεφάνου                                      Γιώργος Περδίκης

          Άριστος Δαμιανού                                         Άννα Θεολόγου         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (Οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς)».

          Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευρύνεται η ευθύνη του νομικού προσώπου το οποίο κρίνεται ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και αφορά μεταξύ άλλων την κατάχρηση και την παράνομη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και τη χειραγώγηση της αγοράς.

          Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν σχετικής υπόδειξης μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/57/ΕΕ.

          Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, το άρθρο 8(2) της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα είναι δυνατόν να καταστούν υπεύθυνα στις περιπτώσεις που λόγω πλημμελούς εποπτείας ή ελέγχου κατέστη δυνατή η διάπραξη αδικήματος επ’ ωφελεία του νομικού προσώπου από πρόσωπο που υπόκειται στην εξουσία αυτού, έχει μεταφερθεί στη βασική νομοθεσία κατά τρόπο που περιορίζει την ευθύνη του νομικού προσώπου για διάπραξη αδικήματος, καθότι περιλαμβάνει τη διάπραξη αδικήματος από συγκεκριμένα πρόσωπα που υπόκεινται στην εξουσία του νομικού προσώπου και όχι από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

          Ως εκ τούτου, πρέπει να επέλθουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε η ευθύνη του νομικού προσώπου να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει τη διάπραξη αδικήματος λόγω πλημμελούς εποπτείας ή ελέγχου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που υπόκειται στην εξουσία του νομικού προσώπου ανεξαρτήτως της θέσεως του φυσικού προσώπου στον οργανισμό.

          Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

          Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εναρμόνισης, έχει λάβει σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019.  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1.         Ο πρόεδρος της επιτροπής μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2.         Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

  

 

 

10 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων