Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Ανδρέας Πασιουρτίδης

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Άριστος Δαμιανού                                         Πανίκος Λεωνίδου

          Ευανθία Σάββα                                              Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 9 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν πρόνοια που να επιτρέπει την έκδοση κανονισμών με αναδρομική ισχύ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κανονισμών με αναδρομική ισχύ που να ρυθμίζουν τη μισθολογική ανέλιξη των αστυνομικών, πυροσβεστών και ειδικών αστυνομικών.
Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.
 

9 Ιουλίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων