Αρχείο

    

 

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος                      Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Νίκος Τορναρίτης                                          Χρίστος Χρίστου

          Ελένη Σταύρου                                              Μη μέλη της επιτροπής:

          Γιώργος Λουκαΐδης                                       Γιώργος Περδίκης

Αδάμος Αδάμου                                            Μιχάλης Γιωργάλλας

          Άριστος Δαμιανού                                                     

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και στις 11 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών, εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

          Στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής παρέστη επίσης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για το Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό, έτσι ώστε να καταργηθεί το υφιστάμενο ασυμβίβαστο του δημόσιου υπαλλήλου με τη θέση του διαπραγματευτή και επιπλέον να ρυθμιστούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του κατόχου της εν λόγω θέσης.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2019, αποφάσισε να τοποθετήσει τον πρέσβη κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη στη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη.

          Ο ίδιος δήλωσε ότι η απόφαση αυτή προσκρούει στο άρθρο 3 του περί Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό Νόμου του 2013, δεδομένου ότι ο κ. Μαυρογιάννης έχει διοριστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δυνάμει των εξουσιών που του απονέμει το πιο πάνω άρθρο, ως ο Διαπραγματευτής της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό.

          Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος δήλωσε ότι, για να καταστεί σύννομη η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τοποθέτηση του κ. Μαυρογιάννη ως Μόνιμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη με παράλληλη διατήρηση του αξιώματος του διαπραγματευτή πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ο βασικός νόμος.

          Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου δήλωσε πως η Γενική Λογίστρια υπέβαλε εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος και την έκανε αποδεκτή, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η αφυπηρέτηση του διαπραγματευτή που απουσιάζει από τη θέση του με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να επιστρέφει πίσω στα καθήκοντα της θέσης του.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε πως το υπό αναφορά νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον του σώματος προς έγκριση. Για το σκοπό αυτό απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου για σκοπούς καλύτερης διευκρίνισης των προνοιών του ύστερα από αίτημα της επιτροπής.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

11 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων