Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της  Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος                      Γιώργος Λουκαΐδης

          Νίκος Τορναρίτης                                          Αδάμος Αδάμου

          Στέλλα Κυριακίδου                                        Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του άρθρου 169 του συντάγματος, της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2018, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 71.446 και ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου του 2010.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι η συνομολόγηση της εν λόγω διεθνούς σύμβασης στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών σε σχέση με την καταστολή του εγκλήματος μέσω της έκδοσης φυγόδικων προσώπων.

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του κυρωτικού νομοσχεδίου.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων