Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της  Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος                      Γιώργος Λουκαΐδης

          Νίκος Τορναρίτης                                          Αδάμος Αδάμου

          Στέλλα Κυριακίδου                                        Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής  κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

      Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στον Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

        Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την υπό αναφορά συμφωνία την 24η Οκτωβρίου 2017 και αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 83.518 και ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2017.

         Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με απώτερο σκοπό την περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους.  Επίσης, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, με την κύρωση της συμφωνίας επιδιώκεται μεταξύ άλλων η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών της τεχνολογίας της πληροφορίας, η προώθηση κοινών δράσεων, όπως συνέδρια, συναντήσεις, σεμινάρια, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται αντίστοιχα από τις δύο χώρες και ενθάρρυνση για διερεύνηση ευκαιριών επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του κυρωτικού νομοσχεδίου.

        Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου, ως εκ τούτου μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον του σώματος προς κύρωση.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στον Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019».

 

9 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων