Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018» και «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της  Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

          Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος                      Γιώργος Λουκαΐδης

          Νίκος Τορναρίτης                                          Αδάμος Αδάμου

          Στέλλα Κυριακίδου                                        Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών του 2018, η οποία υπογράφηκε από τα δύο μέρη στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου 2017.

          Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε από τα δύο μέρη στη Λευκωσία, στις 27 Νοεμβρίου 2017, σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και με αριθμό 83.715, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2017.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο ότι η διαπραγμάτευση της συμφωνίας εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και υπογράφηκε από τα δύο μέρη στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου 2017, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό ΕΜ 83.172 και ημερομηνία 29 Αυγούστου 2017.

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κυρωτικών νομοσχεδίων.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε πως τα υπό αναφορά νομοσχέδια έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου ως εκ τούτου δύναται να οδηγηθούν ενώπιον του σώματος προς κύρωση.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων