Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

          Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος                      Γιώργος Λουκαΐδης

          Νίκος Τορναρίτης                                          Αδάμος Αδάμου

          Στέλλα Κυριακίδου                                        Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Οι εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (EU-LAC International Foundation), η οποία υπογράφηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 στον Άγιο Δομίνικο της Δομινικανής Δημοκρατίας, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-CELAC (Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής).  Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τη συμφωνία δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 81.443 και ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2016.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι στόχοι του διεθνούς ιδρύματος είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση της διαδικασίας διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CELAC, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή και τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων, η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο περιοχών, καθώς και η προώθηση των διπεριφερειακών σχέσεων βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στις Συνόδους Κορυφής ΕΕ-CELAC.

          Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής για τη σύναψη συμφωνίας μετατροπής του EU-LAC Foundation σε διεθνή οργανισμό άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η μονογραφή της εν λόγω συμφωνίας έγινε τον Ιούνιο του 2015 στις Βρυξέλλες.  Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι ένας σημαντικός λόγος μετατροπής του EU-LAC Foundation σε διεθνή οργανισμό είναι η δημιουργία μεγαλύτερων προοπτικών για άντληση χρηματοδοτήσεων, αφού είχαν παρουσιαστεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο παρελθόν.  Ωστόσο, όπως δήλωσε, με βάση το άρθρο 16 του κειμένου της συμφωνίας, δεν υπάρχει δέσμευση για χρηματοδότηση από μέλη του, αφού οι εισφορές καταβάλλονται σε εθελοντική βάση.  Τέλος, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, το διεθνές ίδρυμα δύναται να αντλεί πρόσθετους πόρους μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του κυρωτικού νομοσχεδίου.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η εν λόγω συμφωνία έτυχε του ανάλογου νομοτεχνικού ελέγχου, ως εκ τούτου μπορεί να οδηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουλίου 2019

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων