Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος                Ελένη Μαύρου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Χριστάκης Τζιοβάνης

          Κώστας Κωνσταντίνου                                 Γεώργιος Προκοπίου 

          Κώστας Κώστα                                              Ζαχαρίας Κουλίας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε  δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Ιουνίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 71 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) Κανονισμών της Εθνικής Φρουράς, ώστε:

1.         να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς, σε περίπτωση διάλυσης ΚΨΜ, να καθορίζει με διαταγή τις τιμές των εναπομεινάντων εμπορευμάτων κάτω του κόστους αγοράς τους και όχι με κέρδος, όπως προβλέπεται σήμερα, και επιπρόσθετα να παρέχει τα υπό αναφορά εναπομείναντα εμπορεύματα ΚΨΜ υπό μορφή δώρου σε εθνοφρουρούς στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων κάθε μονάδας, καθώς και σε φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία,

2.         ο διαγωνισμός για την προμήθεια ΚΨΜ να διενεργείται με μέριμνα του ΓΕΕΦ ή του Υπουργείου Άμυνας για όλες τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς και όχι από τον σχηματισμό στον οποίο ανήκει η κάθε μονάδα, όπως ισχύει σήμερα, και

3.         να επέλθουν σε αυτούς ορισμένες νομοτεχνικές αλλαγές, προκειμένου οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, που αναθεωρήθηκε το 2011, δεδομένου ότι οι ισχύοντες κανονισμοί ψηφίστηκαν το 1991 με βάση τις πρόνοιες του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964. 

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, η τροποποίηση των βασικών κανονισμών κρίθηκε αναγκαία έπειτα από την απόφαση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς να διαλύσει το πρατήριο της Εθνικής Φρουράς (ΠΑΕΦ) με βάση τις σχετικές πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι προσπάθειες διάθεσης των εναπομεινάντων εμπορευμάτων του εν λόγω πρατηρίου, τα οποία σήμερα διατίθενται από παράρτημα του ΚΨΜ του 211 Τάγματος Πεζικού.  Με βάση τα ίδια στοιχεία, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ισχυόντων κανονισμών, το πρατήριο της Εθνικής Φρουράς θεωρείται ΚΨΜ και τυγχάνει, τηρουμένων των αναλογιών, της ίδιας μεταχείρισης με αυτό. 

          Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση έγκρισης των κανονισμών, θα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί της Εθνικής Φρουράς του 2019».

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

26 Ιουνίου 2019 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων