Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος            Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Παύλος Μυλωνάς

          Αννίτα Δημητρίου                                          Μιχάλης Γιωργάλλας

          Αντρέας Καυκαλιάς                                       Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                   

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2019.  Στις συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας επί Θεμάτων Αθλητισμού.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών και δημόσιων εγγράφων.

          Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονισμό στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού θα λογίζεται ως αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αντίστοιχα.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή προβλημάτισε κατά πόσο η μετονομασία του υφιστάμενου υπουργείου συνεπάγεται και άλλες αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη δομή και λειτουργία του υπουργείου, το νομικό καθεστώς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), κατά πόσο εγείρεται θέμα αντισυνταγματικότητας κ.λπ.

          Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού επισήμανε ότι η προτεινόμενη μετονομασία του υπουργείου δεν επηρεάζει τη δομή του, αλλά αντίθετα συμβάλλει στο να προβάλλεται καλύτερα και ευκρινέστερα η αποστολή και ολόκληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του.  Όπως περαιτέρω επισήμανε ο ίδιος, ήδη τα θέματα αθλητισμού και νεολαίας υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αφού δήλωσε ότι η προτεινόμενη μετονομασία είναι θεμιτή, κατέθεσε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην επιτροπή, στο οποίο αναλύεται επακριβώς η εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του αρμόδιου υπουργού στους οργανισμούς ΚΟΑ και ΟΝΕΚ, καθώς και στις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία τους.  Όπως επισήμανε πρόσθετα η ίδια στην επιτροπή, με την ήδη νομοθετικά θεσμοθετημένη εμπλοκή του εν λόγω υπουργείου και του υπουργού στις πιο πάνω νομοθεσίες του ΚΟΑ και του ΟΝΕΚ δεν προκύπτει από την προτεινόμενη μετονομασία οποιοδήποτε θέμα περαιτέρω εμπλοκής στους οργανισμούς αυτούς.

          Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε η ίδια, παρόμοιες μετονομασίες υπουργείων έγιναν και στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.λπ.

          Τέλος, η ίδια, αφού δήλωσε ότι με την προτεινόμενη μετονομασία δεν εγείρεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας, επισήμανε ότι το Υπουργείο Παιδείας συστάθηκε με τον περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμο του 1965.  Συγκεκριμένα, με τον νόμο αυτό η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων της Κοινοτικής Συνέλευσης επί όλων των εκπαιδευτικών, μορφωτικών και διδακτικών θεμάτων μεταβιβάστηκε στο τότε νεοσυσταθέν Υπουργείο Παιδείας.

          Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας επί Θεμάτων Αθλητισμού, αφού κατέθεσε γραπτώς τις απόψεις του, τόνισε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του αθλητισμού και θα επιφέρει νέα δυναμική στον αθλητισμό του τόπου μας, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να οριοθετηθεί πλέον εθνική πολιτική για τον αθλητισμό, μέσα στην οποία θα εντάσσονται όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, όπως ο ΚΟΑ, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός αθλητισμός, ο σχολικός αθλητισμός, ο πανεπιστημιακός αθλητισμός κ.ά.

          Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

         

 

 

26 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων