Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Πανίκος Λεωνίδου

          Άριστος Δαμιανού                                         Κωστής Ευσταθίου

          Ευανθία Σάββα

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2019.  Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και η πρόεδρος του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας «Φωνή», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

          Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου και του δεύτερου νομοσχεδίου η τροποποίηση του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να λαμβάνει μαρτυρία από μάρτυρα που χρήζει βοήθειας σε αίθουσα άλλη από την αίθουσα του δικαστηρίου.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

 

 

24 Ιουνίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων