Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Νίκος Τορναρίτης, αναπλ. πρόεδρος                    Άγγελος Βότσης

          Γιώργος Λουκαΐδης                                               Κωστής Ευσταθίου 

          Αδάμος Αδάμου

          Γεώργιος Προκοπίου, εκπροσωπώντας την         

         κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019.  Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση νόμου με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας, καθώς και την εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η συμφωνία στοχεύει στην προαγωγή, τη διατήρηση και ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση της κινητικότητας και των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

          Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση της εν λόγω συμφωνίας εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 83.730, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2017, και υπογράφτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα μέλη της τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

24 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων