Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

          Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος                Κώστας Κώστα

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Ηλίας Μυριάνθους

          Χριστάκης Τζιοβάνη                                      Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Αντρέας Φακοντής                                       

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2018, στις 19 Απριλίου, στις 10 και την 31η Μαΐου 2019.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΒΕ Λευκωσίας και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).  Το ΕΒΕ Λάρνακας, το ΕΒΕ Λεμεσού, το ΕΒΕ Πάφου, το ΕΒΕ Αμμοχώστου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός του νομοσχεδίου όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, ώστε η άδεια μεταφορέα «Β» να απαιτείται για φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος πέραν των 18 000 κιλών, αντί πέραν των 10 000 κιλών που προβλέπει η υπό τροποποίηση νομοθεσία.  Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που κατέχουν φορτηγά οχήματα μικτού βάρους πέραν των 10 000 κιλών αλλά μικρότερα των 18 000 κιλών, οι οποίες με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο δε θα υποχρεούνται να κατέχουν τέτοια άδεια.

          Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, ζήτησαν όπως η απλοποίηση που προτείνεται καλύψει μόνο τα ενιαία (μονοκόμματα) φορτηγά με μικτό επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 20 000 κιλά.

          Οι υπόλοιποι επηρεαζόμενοι που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

          Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διαμείφθηκαν στις συνεδρίες της και υιοθετώντας τις ανησυχίες των εκπροσώπων της ΠΟΒΕΚ, κάλεσε τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως επανεξετάσουν, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και καταθέσουν αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή για συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησης.

          Ακολούθως, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, υλοποιώντας τις εισηγήσεις της επιτροπής, επανεξέτασαν το νομοσχέδιο και απέστειλαν αναθεωρημένο κείμενο σε αυτήν, το οποίο σύμφωνα με τους ιδίους είναι προϊόν συμφωνίας με τους εκπροσώπους της ΠΟΒΕΚ και προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση της άδειας οδικής χρήσης μεταφορέα «Β», τη διεύρυνση των κατηγοριών οχημάτων που θα δικαιούνται άδεια οδικής χρήσης μεταφορέα «Γ» και τη διόρθωση άλλων διατάξεων που εκ παραδρομής δεν είχαν διορθωθεί σε προηγούμενες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

          Συγκεκριμένα, το αναθεωρημένο κείμενο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.         Την κατάργηση όλων των διατάξεων που αφορούν τις άδειες οδικής χρήσης μεταφορέα «Β».

2.         Τη συμπερίληψη στις κατηγορίες για τις οποίες θα χορηγείται άδεια οδικής χρήσης μεταφορέα «Γ» των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων, των φορτηγών οχημάτων, των ρυμουλκών οχημάτων, των οχημάτων έλξης ρυμουλκούμενου και των οχημάτων έλξης ημιρυμουλκούμενου.

3.         Τη διαγραφή της υποχρέωσης αναγραφής του γράμματος «Τ» πριν από τους αριθμούς εγγραφής στις πινακίδες κάθε οχήματος ταξί.

4.         Τη διαγραφή διάταξης που αναφέρεται σε άδεια οδικής χρήσης μεταφορέα «Α».

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και επιπρόσθετα έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

 

26 Ιουνίου 2019

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων