Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος                         Νίκος Κέττηρος

          Χαράλαμπος Θεοπέμπτου                           Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

          Ελένη Σταύρου                                              Χρίστος Ορφανίδης  

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Μιχάλης Γιωργάλλας

          Αννίτα Δημητρίου                                                      

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 29ης Ιουνίου 2016 και 5ης Ιουνίου 2019.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, του Συνδέσμου Οπλοπωλών, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, του Ομίλου Ντράτχααρ Κύπρου, του Ομίλου Κούρτσχααρ Κύπρου, του Κυπριακού Ομίλου Αγγλικών Δεικτών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Σκύλων, των Φίλων της Γης, του Συνδέσμου Αειφόρων Μεθόδων Θήρευσης, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πτηνών και του Σωματείου Φίλων Καρδερίνας Κύπρου.  Ο σύνδεσμος «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου», η οργάνωση «Κιβωτός», ο Σύνδεσμος Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας-Αμμοχώστου, ο Παφιακός Σύνδεσμος Προστασίας Ζώων και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Υιοθεσίας Ζώων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71 και 94 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να καθοριστεί η διαδικασία παραχώρησης άδειας για δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, καθώς και τα σχετικά τέλη.

          Ειδικότερα, οι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.         Τις προϋποθέσεις και τα τέλη εξασφάλισης της πιο πάνω άδειας, καθώς και τους λόγους ανάκλησής της.

2.         Τους όρους λειτουργίας του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων.

3.         Τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και τα τέλη άδειας κατοχής και χρήσης λαγών και θηραματικών πτηνών και ζώων για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, καθώς και τη δυνατότητα μη ανανέωσης ή/και ανάκλησης της εν λόγω άδειας.

4.         Τη διεξαγωγή επιμορφωτικών μαθημάτων σχετικών με τα είδη άγριας πανίδας και της εκτροφής τους, τη νομοθεσία που διέπει την κατοχή ζώων και την ευημερία και εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στα μαθήματα αυτά.

5.         Τα αδικήματα και τις ποινές σε περίπτωση παράβασης των προνοιών των κανονισμών.

          Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 9 Ιουνίου 2016 μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2016» και παραπέμφθηκαν όλα μαζί για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

          Αμέσως μετά την κατάθεσή τους στη Βουλή, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας με επιστολή του, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, ζήτησε από τη Βουλή την επίσπευση της εξέτασής τους ένεκα της τότε επικείμενης έναρξης κυνηγετικής περιόδου την 1η Αυγούστου 2016.

          Η επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο πιο πάνω αίτημα, άρχισε αμέσως την εξέταση των τριών νομοθετημάτων, όμως, λόγω της πολυπλοκότητας του νομοσχεδίου και του μεγάλου αριθμού των ζητημάτων που την απασχόλησαν σε σχέση με αυτό, καθώς και επειδή το νομοσχέδιο περιλάμβανε εξουσιοδοτικές προς τους πιο πάνω κανονισμούς ρυθμίσεις, αποφάσισε να συνεχίσει μόνο με την εξέταση του νομοσχεδίου σε πρώτο στάδιο και, αφού την ολοκληρώσει, τότε να μελετήσει τις ρυθμίσεις που προτείνονται με τους πιο πάνω κανονισμούς.

          Το υπό αναφορά νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικά σε νόμο και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» [99(Ι)2017] και μεταγενέστερα, την 1η Φεβρουαρίου 2019, εγκρίθηκαν οι κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2019» (Κ.Δ.Π. 42/2019).

          Οι υπό εξέταση κανονισμοί παρέμειναν σε εκκρεμότητα ενώπιον της επιτροπής, αφού κατά το στάδιο της περαιτέρω μελέτης τους διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι αριθμός προνοιών τους ήταν αντίθετες ή καλύπτονταν από υφιστάμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στον περί Σκύλων Νόμο, ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων και αυτά τα ζητήματα. 

          Η εκτελεστική εξουσία, αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω παρατηρήσεις αναφορικά με τους υπό εξέταση κανονισμούς, κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», σκοπός του οποίου ήταν μεταξύ άλλων η διαγραφή από αυτόν άρθρων που περιελάμβαναν ρυθμίσεις οι οποίες ήταν αντίθετες ή υπερκαλύπτονταν από αυτές που περιλαμβάνονται στους υπό εξέταση κανονισμούς.  Το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικά σε νόμο στις 10 Μαΐου 2019  και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» [78(I)/2019].

          Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής για τους υπό συζήτηση κανονισμούς κατατέθηκαν ενώπιόν της από τους παρευρισκόμενους προφορικά ή γραπτά υπομνήματα με τις απόψεις και εισηγήσεις τους.

   Ακολούθως η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη τους, προχώρησε σε αναγκαίες βελτιώσεις του κειμένου αυτών από νομικής και νομοτεχνικής άποψης, αφού προηγουμένως συμφώνησαν με αυτές τόσο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας όσο και οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

   Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 

12 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων