Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

       Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος

       Δημήτρης Δημητρίου

       Ευθύμιος Δίπλαρος

Χριστάκης Τζιοβάνης

Κώστας Κώστα

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

       H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2019.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Υγείας.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

       Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, έτσι ώστε να απαλειφθεί η αντίφαση/ασάφεια που παρατηρείται μεταξύ του υπό τροποποίηση νόμου και του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων της Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου.

       Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η τελευταία τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, σκοπός της οποίας ήταν η ρύθμιση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων σε περίπτωση θανάτου αιτητή άδειας οδήγησης, δε συνάδει με τις διατάξεις του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων της Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου ο οποίος ρυθμίζει το εν λόγω θέμα και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η εν λόγω τροποποίηση.

       Συγκεκριμένα, ο ίδιος εισηγητής ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων της Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου, σε περίπτωση που δυνητικός πτωματικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεση ή την άρνησή του για δωρεά οργάνων του ενόσω ήταν εν ζωή, όταν αυτός διαγνωσθεί ως νεκρός βάσει των διατάξεων της ίδιας νομοθεσίας, η αφαίρεση των οργάνων του διενεργείται εφόσον συγκατατίθεται σε αυτή ο νενομισμένος αντιπρόσωπός του.  Η εν λόγω διαδικασία δε φαίνεται να περιλαμβάνεται με ξεκάθαρο τρόπο στη δήλωση για δωρεά οργάνων σε περίπτωση θανάτου του αιτητή άδειας οδήγησης που περιλαμβάνεται στην υπό τροποποίηση νομοθεσία.

       Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τα όσα προτείνονται με την πρόταση νόμου.

       Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

         

12 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων