Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος            Γιώργος Τ. Γεωργίου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Παύλος Μυλωνάς

          Αννίτα Δημητρίου                                          Μιχάλης Γιωργάλλας

          Αντρέας Καυκαλιάς                                       Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2019.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας και της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.  Η Νομική Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου κυρωτικού νόμου περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να αντικατασταθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2018 που περιλαμβάνεται σε αυτόν με τον νέο, αναθεωρημένο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2019. 

          Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής ο πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ ενημέρωσε την επιτροπή για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της εν λόγω Αρχής, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της πιο πάνω διεθνούς σύμβασης.

          Επιπρόσθετα, ο εν λόγω πρόεδρος ανέφερε ότι ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων αναθεωρείται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο διαφανούς διαδικασίας κατά την οποία τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.  Περαιτέρω, όπως επισήμανε ο ίδιος, ο Παγκύπριος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ είναι η αρμόδια αρχή η οποία αποφασίζει για την τελική διαμόρφωση των καταλόγων απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

          Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο πρόεδρος της Αρχής Αντι-Ντόπινγκ κατέθεσαν στην επιτροπή σημείωμα σε σχέση με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τις παρουσιάσεις και άλλες δράσεις της πιο πάνω Αρχής στα σχολεία της Κύπρου.

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, αφού δήλωσαν ότι οι αλλαγές στους σχετικούς καταλόγους προέρχονται από παγκόσμια επιστημονική αρχή, συμφώνησαν με το νομοσχέδιο και την ανάγκη προώθησης της ψήφισής του σε νόμο.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν υπόψη της, δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

11 Ιουνίου 2019

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων