Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και για τους κανονισμούς «Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

         

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Αδάμος Αδάμου

Χρίστος Χρίστου

Γεώργιος Προκοπίου

Νίκος Νουρής

Μαρίνος Μουσιούττας

Γιώργος Τ. Γεωργίου

Μαρίνος Σιζόπουλος

         

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της  επιτροπής.  Ωστόσο, ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνεί με όλες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση ταμείου του Οδοντιατρικού Συμβουλίου, στο οποίο θα κατατίθενται όλα τα τέλη, οι χορηγίες ή οι δωρεές, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του Οδοντιατρικού Συμβουλίου, για να μπορούν να πληρώνονται όλα τα έξοδα λειτουργίας του συμβουλίου. 

          Ειδικότερα, η δημιουργία του εν λόγω ταμείου κρίθηκε αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του πιο πάνω συμβουλίου και για την αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν κυρίως από τις υποχρεώσεις λόγω αγωγών που καταχωρίστηκαν εναντίον του.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 15Α του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών και ειδικότερα του κανονισμού αυτών που ρυθμίζει τη διαδικασία απόκτησης του τίτλου του ειδικού οδοντιάτρου, ώστε μαζί με την αίτηση για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού οδοντιάτρου να περιληφθεί και η υποχρέωση καταβολής από τον ενδιαφερόμενο σχετικών τελών που εισάγονται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς τόσο για την απόκτηση του εν λόγω τίτλου όσο και για την εγγραφή στο Μητρώο Οδοντιάτρων.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

11 Ιουνίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων