Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

         

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος

Χριστάκης Τζιοβάνης

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Αντρέας Φακοντής

Δημήτρης Δημητρίου

Κώστας Κώστα

Ευθύμιος Δίπλαρος

Ηλίας Μυριάνθους

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, και κηρύχθηκε επείγον.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών (ΣΕΗΚ), της ΟΕΒ και ιδιωτικών κολλεγίων.  Η ΠΟΒΕΚ και η ΟΣΕΗΚ παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων βασικών περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, ώστε να περιληφθούν, υπό προϋποθέσεις, στους δικαιούχους για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας και για εγγραφή στους κλάδους εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντηρητή ηλεκτροσυσκευών οι κάτοχοι διπλώματος διετούς διάρκειας τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

          Σημειώνεται ότι η ανάγκη για έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών από τη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προέκυψε από το γεγονός ότι, με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντηρητή ηλεκτροσυσκευών οι αιτητές πρέπει να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως κάθε 2-3 χρόνια και για τις οποίες η τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την 31η Μαΐου 2019.

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπουργείο πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους των ιδιωτικών κολλεγίων τα οποία προσφέρουν διπλώματα στους εν λόγω κλάδους σπουδών, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η τροποποίηση των υπό συζήτηση κανονισμών για συμπερίληψη των εν λόγω διπλωμάτων στα προσόντα που μπορεί να κατέχει πρόσωπο για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντηρητή ηλεκτροσυσκευών.  Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πρόσθετα, επειδή οι γραπτές εξετάσεις για εξασφάλιση των εν λόγω πιστοποιητικών ικανότητας δε διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι κάτοχοι των διπλωμάτων, οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα, πρέπει να περιμένουν μερικά χρόνια μέχρι τις επόμενες εξετάσεις για απόκτηση των πιστοποιητικών ικανότητας, θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένη η άμεση τροποποίηση των κανονισμών, για να δοθεί στα εν λόγω πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής αίτησης, για να παρακαθήσουν στις σχετικές εξετάσεις.  Συναφώς, προκειμένου να παρασχεθεί στα εν λόγω πρόσωπα ο απαιτούμενος χρόνος για υποβολή της υπό αναφορά αίτησης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προτίθεται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των εν λόγω αιτήσεων για τρεις βδομάδες, δηλαδή μέχρι την 21η Ιουνίου 2019.

          Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και ζήτησαν τόσο προφορικά όσο και με τα γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή όπως γίνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμός του συνόλου των κανονισμών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία όπως διαβουλευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανονισμών και καταθέσει ενώπιόν της τροποποιητικούς κανονισμούς.

 

31η Μαΐου 2019

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων