Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμος του 2019»

Παρόντες:

         

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος

Αντρέας Καυκαλιάς

Μάριος Μαυρίδης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Ονούφριος Κουλλά

Μιχάλης Γιωργάλλας

Στέφανος Στεφάνου

Γιώργος Περδίκης

Άριστος Δαμιανού

Άννα Θεολόγου

         

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου και στις 6 Μαΐου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής  παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  Η Νομική Υπηρεσία απέστειλε γραπτώς τις θέσεις της επί του νομοσχεδίου.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία η δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ηλεκτρονικά θα αναγνωρίζεται ως αυθεντική μορφή δημοσίευσης η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα.

          Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα, όπως οι προδιαγραφές για την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, η προσβασιμότητα του κοινού σε αυτή, οι σχετικές αρμοδιότητες του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τα μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση κατάρρευσης του πληροφορικού συστήματός του, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία της εφημερίδας μέχρι την αποκατάσταση του συστήματος.

          Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου 2004 η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κυκλοφορούσε μόνο σε έντυπη μορφή, ενώ από την εν λόγω ημερομηνία και εντεύθεν άρχισε η παράλληλη κυκλοφορία της και σε ηλεκτρονική μορφή.  Ωστόσο, ως αυθεντική και παράγουσα έννομα αποτελέσματα  έκδοση θεωρείται μόνο η έκδοσή της σε έντυπη μορφή.  

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προώθηση του υπό εξέταση νομοσχεδίου κρίθηκε απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη ότι:

1.         η χρήση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας σε έντυπη μορφή έχει περιοριστεί σημαντικά, και

2.         η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάργησε την έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της και, μέσω του Κανονισμού (EE) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2013 για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφάλεια δικαίου, προέβλεψε ότι έκδοση αυτής ηλεκτρονικά συνιστά την αυθεντική έκδοση, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα, αποκλείοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα προσβολής της εγκυρότητας νομοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

          Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο διευθυντής του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι με τις κατ’ αναλογία των προνοιών του Κανονισμού 216/2013 ρυθμίσεις:

1.         αναμένεται να προκύψουν εξοικονομήσεις ύψους €200.000 σε εκτυπωτικό χαρτί και ταχυδρομικά έξοδα λόγω του τερματισμού της έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας σε έντυπη μορφή, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένονται περαιτέρω εξοικονομήσεις ύψους €300.0000 από τη μείωση του μισθολογίου,

2.         το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν της κυκλοφορίας της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας σε ηλεκτρονική μορφή, θα εκτυπώνει, σφραγίζει και φυλάττει δύο αντίγραφα της ηλεκτρονικής έκδοσης κατά το πρότυπο του Βελγίου και της Πολωνίας, όπου πέραν της ηλεκτρονικής μορφής εκτυπώνονται δύο αντίγραφα τα οποία σφραγίζονται και φυλάσσονται ως αυθεντικά για μαρτυρία ενώπιον δικαστικών διαδικασιών.

          Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 12 Απριλίου 2019, κατέθεσε τις απόψεις της επί του νομοσχεδίου, αναφέροντας τα ακόλουθα:

1.         Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το αρμόδιο υπουργείο κατόπιν υποδείξεων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθότι η αντικατάσταση της έντυπης έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με ηλεκτρονική έκδοση είναι επιβεβλημένο να νομιμοποιηθεί διά νόμου, ο οποίος να προσδίδει τη δέουσα αυθεντικότητα και τα αντίστοιχα έννομα αποτελέσματα για λόγους ασφάλειας δικαίου. 

2.         Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που προσδίδουν αυθεντικότητα και έννομα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική έκδοση πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2015, καθότι το Υπουργείο Οικονομικών κατά το έτος 2015 αντικατέστησε την έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με ηλεκτρονική έκδοση χωρίς την προηγούμενη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου, να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως ο περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμος του 2019.

          Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

           

 

29 Μαΐου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων