Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη επιτροπής:
Νίκος Νουρής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Γιώργος Κάρουλλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου και στις 8, 15 και 22 Απριλίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Μονάδας Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας της Αστυνομίας Κύπρου, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να διασαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του και να επιλυθούν διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του όσον αφορά την πρόσβαση στην παραλία των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Εισαγωγή σε αυτή της ερμηνείας του όρου «άτομο με αναπηρίες», ώστε ο όρος αυτός να συνάδει με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

2. Διασαφήνιση ορισμένων απαγορευτικών διατάξεών της, έτσι που να επιτρέπεται αφενός η οδήγηση στην παραλία τροχοκαθίσματος, αυτόματου ή χειροκίνητου, το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες και αφετέρου η παρουσία και το λούσιμο σκύλων που ανήκουν σε τυφλούς και χρησιμοποιούνται από αυτούς ως συνοδοί.

3. Αναθεώρηση της διάταξής της που προβλέπει ότι στο σχέδιο χρήσης της παραλίας περιλαμβάνονται σημεία στα οποία η τοπική αρχή μπορεί να δημιουργεί προσβάσεις για διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των ατόμων με αναπηρίες, ώστε η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης να καταστεί πιο αποτελεσματική.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης διακίνησης και πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι το εν λόγω υπουργείο δεν ενίσταται στην υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι τα προβλήματα και τα κενά της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας τα οποία διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν την πρόσβαση στην παραλία των ατόμων με αναπηρίες απασχόλησαν κατά καιρούς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, όπως ο ίδιος ανέφερε, ήδη τυγχάνει επεξεργασίας σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόνοιες για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρατηρούνται αναφορικά με τη δημιουργία προσβάσεων στις παραλίες για τα άτομα με αναπηρίες.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και παράλληλα εισηγήθηκαν επιμέρους τροποποιήσεις και βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενο αυτής, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.

Οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου από την επιτροπή την τελευταία απασχόλησαν κατά κύριο λόγο οι εισηγήσεις που υποβλήθηκαν ενώπιόν της από τους εκπροσώπους της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Συναφώς, με τη σύμφωνη γνώμη της εισηγήτριας της πρότασης νόμου, η επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει ορισμένες από τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις και να τροποποιήσει ανάλογα το κείμενο αυτής, ώστε να διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αναθεώρηση της διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει την απαγόρευση οδήγησης πάνω στην παραλία μηχανοκίνητου οχήματος ή άλλου τροχοφόρου οποιασδήποτε φύσεως, έτσι που να επιτρέπεται η χρήση αυτοκινούμενων μέσων ή μικρών οχημάτων τα οποία προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση.

2. Αναθεώρηση της διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει την απαγόρευση της οδήγησης ή διέλευσης οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή του λουσίματος ζώου στη θάλασσα, εξαιρουμένων ορισμένων περιοχών, έτσι που να επιτρέπεται η οδήγηση ή διέλευση στην παραλία και η είσοδος στη θάλασσα εκπαιδευμένων σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί.

3. Εισαγωγή επιπρόσθετων προνοιών σε σχέση με τη δημιουργία υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες, έτσι ώστε στις εν λόγω υποδομές να περιλαμβάνονται και διάδρομοι οι οποίοι να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα στη θάλασσα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή της σε νόμο.

7 Μαΐου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων