Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Αννίτα Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Απριλίου 2019. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου με τη διαγραφή άρθρων από αυτόν, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη ρυθμίσεων από δύο νομοθεσίες, αφού τα όσα διαλαμβάνονται στα άρθρα αυτά ρυθμίζονται από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο διαγράφονται διατάξεις του περί Σκύλων Νόμου που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την εγγραφή κυνηγετικού σκύλου.

2. Το κυνήγι με σκύλους.

3. Την άσκηση κυνηγετικών σκύλων και τους χώρους εκπαίδευσης αυτών.

4. Την επιβολή εξώδικων προστίμων.

5. Τη συνοδεία κτηνοτρόφων από σκύλους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιτροπή, η ύπαρξη ρυθμίσεων για τα ίδια θέματα σε δύο νόμους δημιουργεί επικάλυψη. Επιπρόσθετα, η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου θα επιτρέψει και την περαιτέρω συζήτηση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγητικών Σκύλων) Κανονισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν πρόνοιες παρόμοιες με τις υπό διαγραφή διατάξεις.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

8 Μαΐου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων