Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χριστάκης Τζιοβάνης
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου και 12 Απριλίου 2019. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών, ώστε να περιληφθούν στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαία μνημεία άτομα που κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και οι συνοδοί τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Αρχαιοτήτων, την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του με αρ. 83.242 και ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2017 ενέκρινε Σχέδιο Παροχής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο και όρισε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ως αρμόδιο για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου. Σημειώνεται ότι στα ωφελήματα του εν λόγω σχεδίου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαία μνημεία. Συναφώς, κατόπιν συνεννόησης του Τμήματος Αρχαιοτήτων με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το αρμόδιο υπουργείο ετοίμασε και κατέθεσε στη Βουλή τους προτεινόμενους τροποποιητικούς κανονισμούς, ώστε να περιληφθούν τα άτομα αυτά στις κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαία μνημεία.

Η ΚΥΣΟΑ, παρ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, με επιστολή της προς την επιτροπή, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2019, αναφέρει ότι λόγω μη πραγματοποίησης διαβούλευσης της εκτελεστικής εξουσίας με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες για τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

17 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων