Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Κουλίας, εκπροσωπώντας Κώστας Κώστα
τον κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Δημήτρης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργο Λιλλήκα, πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και Κώστα Κώστα, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και Άννα Θεολόγου, ανεξάρτητη βουλευτή, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου και στις 22 και 29 Μαρτίου 2019. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΣΕΑΚ, ΠΕΕΑ και ΠΣΕΑ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το ΚΕΒΕ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, έτσι ώστε το τέλος που καταβάλλεται για σκοπούς διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για κάθε μηχανοκίνητο όχημα σε ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), το οποίο καθορίζεται ως μέγιστο από την υφιστάμενη νομοθεσία, να μετατραπεί σε καθορισμένο και σταθερό.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η ανάγκη για καθορισμό σταθερού τέλους για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων προέκυψε μετά την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας κατά την οποία μεταξύ άλλων καθορίστηκε μέγιστο τέλος για τις υπηρεσίες ελέγχου και επανελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων από ΙΚΤΕΟ στα €35 και €10, αντίστοιχα. Μετά την έναρξη της ισχύος της τελευταίας τροποποιητικής νομοθεσίας στις αρχές του έτους και την εφαρμογή του νέου καθεστώτος, οι βουλευτές ενημερώθηκαν ότι κάθε ΙΚΤΕΟ χρεώνει για τις ίδιες καθορισμένες υπηρεσίες ελέγχου και επανελέγχου οχημάτων διαφορετικά ποσά, αφού το δικαίωμα αυτό παρέχεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τόσο τη βιωσιμότητα των μικρών σε μέγεθος ΙΚΤΕΟ όσο και την ποιότητα των τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αφού διαφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ανέφεραν ότι τα ΙΚΤΕΟ ελέγχονται καθημερινά από τα συνεργεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και δεν είναι εύκολο να μην πραγματοποιούνται οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι, ενώ, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ανέφεραν ότι φαινόμενα μικρότερης χρέωσης για τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου από το τέλος το οποίο προέβλεπε η τότε ισχύουσα νομοθεσία παρατηρήθηκαν και πριν από την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, σημείωσε την ανάγκη καθορισμού σταθερού τέλους μόνο για τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 για τα οποία πραγματοποιήθηκαν ήδη επενδύσεις από ΙΚΤΕΟ, με γνώμονα την είσπραξη σταθερού τέλους €35 για τον έλεγχο των εν λόγω κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων. Όσον αφορά τις άλλες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων για τις οποίες καθορίζεται μέγιστο τέλος στη νομοθεσία, δεν υπάρχει αίτημα για καθορισμό σταθερού τέλους, αφού αυτοί οι έλεγχοι είναι μια νέα υπηρεσία που θα προσφέρεται από τα ΙΚΤΕΟ, για την οποία πραγματοποιούνται επενδύσεις και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υφιστάμενα δεδομένα.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ανέφερε ότι το αίτημα των ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ για καθορισμό σταθερού τέλους είναι εύλογο, αφού ο έλεγχος είναι συγκεκριμένος.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, αφού, όπως ανέφερε, δε θα αυξηθεί το κόστος για τους καταναλωτές.

Οι εκπρόσωποι της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, σημείωσαν ότι αίτημά τους είναι ο καθορισμός σταθερού τέλους εξέτασης και επανεξέτασης μόνο για τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1, για τα οποία διενεργούνταν οι τεχνικοί έλεγχοι από τα ΙΚΤΕΟ και στο παρελθόν.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος από την επιτροπή η τελευταία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να καθοριστεί σταθερό τέλος εξέτασης και επανεξέτασης σε ΙΚΤΕΟ μόνο για τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

 

 

17 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων