Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Bουλή από τους βουλευτές κ. Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και Κώστα Κώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου 2019. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της ΠΟΒΕΚ και της ΟΕΒ. Το ΚΕΒΕ, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3, για να εμποδίζεται η πτώση του άξονα μετάδοσης κίνησης σε περίπτωση αποκοπής ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης αυτού.

Ειδικότερα, η εν λόγω υποχρέωση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει η κατάλληλη εκ κατασκευής υποδομή ή κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή των εν λόγω κατηγοριών οχημάτων και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υπό αναφορά υποχρέωση, προβλέπονται ποινές.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η ανάγκη για ρύθμιση του όλου θέματος είναι επιτακτική και αναδείχθηκε μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Δημοκρατίας λόγω αποκοπής του άξονα μετάδοσης κίνησης μεγάλου οχήματος. Συγκεκριμένα, όπως οι ίδιοι εισηγητές ανέφεραν, κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησαν, διαφάνηκε ότι οι αποκοπές άξονα μετάδοσης κίνησης είναι συχνό φαινόμενο και στις περισσότερες φορές οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές, αφού το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τελευταία δεν ήταν το πρώτο.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι αποκοπή άξονα μετάδοσης κίνησης οχήματος συμβαίνει συνήθως σε περίπτωση κακής χρήσης ή κακής συντήρησης του οχήματος, αφού δεν αποδείχθηκε κατασκευαστικό πρόβλημα σε όσες περιπτώσεις στο παρελθόν υπήρξε αποκοπή άξονα.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι, μελετώντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Παρά το γεγονός ότι το κόστος εγκατάστασης τέτοιας διάταξης δεν είναι απαγορευτικό, πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος πέντε χρόνων για τα υφιστάμενα οχήματα, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων να εγκαταστήσουν τέτοιο άξονα, ενώ για τα οχήματα που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στη Δημοκρατία να ισχύσει αμέσως η εν λόγω υποχρέωση.

2. Όσον αφορά τα οχήματα νέας τεχνολογίας των οποίων η μηχανή είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του οχήματος μπορεί να μη χρειάζεται η τοποθέτηση τέτοιας διάταξης, αφού η κατασκευή είναι διαφορετική.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ανέφερε ότι το προτεινόμενο μέτρο πιθανόν να μην παρέχει απόλυτη ασφάλεια σε περίπτωση πτώσης του άξονα μετάδοσης κίνησης, ενώ συμφώνησε με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ότι ενδεχομένως να έχει αποτέλεσμα μόνο στις περιπτώσεις που η μηχανή του οχήματος είναι τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Τέλος, σημείωσε την ανάγκη για καθορισμό προδιαγραφών από το αρμόδιο τμήμα για την κατάλληλη διάταξη που θα απαιτείται να τοποθετηθεί σε κάθε περίπτωση, ενώ επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στον τρόπο ελέγχου των οχημάτων αυτών.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις της πρότασης νόμου, εισηγήθηκε την αναστολή έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου για δύο χρόνια, ώστε να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στους ιδιοκτήτες των υφιστάμενων οχημάτων να συμμορφωθούν με τις προτεινόμενες διατάξεις, και τόνισε ότι προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια στους δρόμους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος από την επιτροπή, η τελευταία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου ως ακολούθως:

1. Να αφαιρέσει από τις πρόνοιες της πρότασης νόμου τα οχήματα κατηγορίας Ν1 κατόπιν εισήγησης των εισηγητών της πρότασης νόμου.

2. Να εισαγάγει σχετική πρόνοια για αναστολή δύο χρόνων στην έναρξη της ισχύος του νόμου αναφορικά με τα υφιστάμενα οχήματα.

3. Να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια, ώστε να μειωθεί η προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υπό αναφορά υποχρέωση από ένα έτος σε έξι μήνες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

10 Απριλίου 2019

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων