Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διακρατικής Συμφωνίας Αναφορικά με Απευθείας Υποθαλάσσιο Αγωγό Φυσικού Αερίου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (Κυρωτικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Άριστος Δαμιανού
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2019. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της διακρατικής συμφωνίας η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικά με τον απευθείας υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 85665 και ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2018 εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να προχωρήσει σε υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας Αναφορικά με Απευθείας Υποθαλάσσιο Αγωγό Φυσικού Αερίου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, η διακρατική αυτή συμφωνία είναι η πρώτη από μια σειρά συμφωνιών που πρέπει να ολοκληρωθούν για την υλοποίηση του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο αγωγός αυτός θα επιτρέψει την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου του κοιτάσματος «Αφροδίτη», που έχει ανακαλυφθεί στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, και πως σκοπός της συμφωνίας είναι η υποστήριξη του έργου αυτού από τα δύο κράτη. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η υλοποίηση του έργου θα γίνει από επενδυτές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ότι τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

12 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων