Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή (Καταργητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2019.

Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι ενώπιον της επιτροπής, με σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή [Νόμος αρ. 156(I) του 2014] έχει ιδρυθεί ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης με στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης φυσικών προσώπων που δυσπραγούν.

Ως εκ τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι ο υπό εξέταση νόμος δεν έχει πλέον αντικείμενο ύπαρξης, καθότι ο σκοπός ίδρυσης του ταμείου καλύπτεται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και συνεπώς το ταμείο πρέπει να καταργηθεί.

Σημειώνεται ότι σκοπός του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή είναι, με βάση τη σχετική νομοθεσία, η ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το εν λόγω ταμείο είναι ανενεργό, καθότι οι ανάγκες για τις οποίες αυτό ιδρύθηκε καλύπτονται τόσο από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης όσο και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και μέσω διάφορων υποστηρικτικών σχεδίων και προγραμμάτων που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο φορέας ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, ο υπουργός καταθέτει στη Βουλή ανά εξαμηνία κατάλογο στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι παροχές που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στα δικαιούχα πρόσωπα, ο οποίος αποστέλλεται εμπιστευτικά για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

9 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων