Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και την 21η Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος, που υιοθετήθηκαν κατά την 28η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών, που έλαβε χώρα στο Κιγκάλι της Ρουάντα μεταξύ της 10ης και 15ης Οκτωβρίου 2016.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία το 1992, με βάση τον περί της Σύμβασης της Βιέννης για την Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικό) Νόμο, κύρωσε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του υπό αναφορά νόμου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει και τις τρεις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που ακολούθησαν (1994, 2001, 2004).

Στη συνέχεια, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως κατά την 28η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών στο Κιγκάλι το πρωτόκολλο τροποποιήθηκε ξανά, με την Απόφαση XXVIII/1, με την οποία επιδιώκεται η σταδιακή μείωση της κατανάλωσης και παραγωγής υδροφθορανθράκων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς οι ουσίες αυτές, πέραν του ότι καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, συμβάλλουν και στην κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, δήλωσε πρόσθετα, ο περιορισμός στην παραγωγή και χρήση τους θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού, ώστε να διατηρηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2οC σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, με την εφαρμογή της απόφασης του Κιγκάλι καθορίζονται τα πιο κάτω:

1. Η ελεγχόμενη παραγωγή και κατανάλωση υδροφθορανθράκων (HFC).

2. Ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων των αναπτυγμένων κρατών από αυτές των αναπτυσσόμενων κρατών.

3. Τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη για τους υδροφθοράνθρακες (HFCs) και για ορισμένους υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) και χλωροφθοράνθρακες (CFCs).

4. Η χρήση ισοδύναμων διοξιδίου του άνθρακα (CO2eq) για σχετικές μετρήσεις παραγωγής/κατανάλωσης.

5. Οι βάσεις παραγωγής και κατανάλωσης HFCs και HCFCs για τα μέρη του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

6. Η καταστροφή της ουσίας υδροφθοράνθρακας-23 (HFC-23).

7. Τα συστήματα έκδοσης αδειών εισαγωγών και εξαγωγών για HFCs.

8. Το εμπόριο με άλλα μέρη του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

9. Οι εξαιρέσεις για μέρη του πρωτοκόλλου με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

10. Οι έλεγχοι και οι εκθέσεις των μερών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως η κύρωση και η εφαρμογή της νέας τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ δεν προϋποθέτουν περαιτέρω υποχρεώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού αυτές ήδη τηρούνται μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και του αντίστοιχου εναρμονιστικού νόμου [Νόμος αρ. 62(I) του 2016], οι οποίες υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την τροποποίηση του πρωτοκόλλου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Απριλίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων