Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας Πολιτιστικών Αγαθών ή Πολιτιστικής Περιουσίας και την Προώθηση της Αποκατάστασής τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και την 21η Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169(2) του συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας Πολιτιστικών Αγαθών ή Πολιτιστικής Περιουσίας και την Προώθηση της Αποκατάστασής τους, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία τη 16η Ιανουαρίου 2018 και εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 84.375 στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της διπλωματικής οδού απέστειλε στις ελληνικές και στις ιορδανικές αρχές πρόταση για συνομολόγηση τριμερούς συμφωνίας, με σχετικό προσχέδιο κειμένου νόμου, το οποίο και έτυχε προκαταρκτικού νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ακολούθως, όπως δήλωσε, πραγματοποιήθηκε η διαπραγμάτευση της συμφωνίας, η οποία έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου εκ νέου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εν λόγω συμφωνία υπογράφτηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα πλαίσια της τριμερούς συνάντησης κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2018.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν πως συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων