Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και την 21η Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη στη Βηρυτό στις 30 Οκτωβρίου 2017.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο διασφαλίζονται οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παράγονται ή ανταλλάσσονται από κοινού μεταξύ των δύο κρατών στο πλαίσιο της πολιτικής, οικονομικής, νομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής τους συνεργασίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

2 Απριλίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων