Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο κυκλοφόρησε στην ολομέλεια έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 28 Ιανουαρίου 2019, ωστόσο, έπειτα από την αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος, στις 15 Φεβρουαρίου 2019, η επιτροπή επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 7, 14 και την 21η Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος της ad hoc Επιτροπής Ηλεκτρονικής Υγείας και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Το κόστος που θα προκύψει από την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας.

2. Η ανάγκη συμπερίληψης στο κείμενο του νομοσχεδίου προνοιών που περιλαμβάνουν ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, ώστε να προβλεφθεί ότι τα δεδομένα υγείας ανήκουν αποκλειστικά στους κατόχους του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει η ευχέρεια να διατίθενται δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τοποθετούμενος στο πρώτο ζήτημα που απασχόλησε την επιτροπή ο πρόεδρος της ad hoc Επιτροπής Ηλεκτρονικής Υγείας ανέφερε ότι ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας θα είναι ρυθμιστικός και εποπτικός και το κόστος λειτουργίας της θα εξαρτηθεί από την πορεία υλοποίησης του προτεινόμενου νόμου και τις προτεραιότητες που θα θέσει η εν λόγω αρχή που θα διοριστεί για να εφαρμόσει την υπό θέσπιση νομοθεσία. Αναφορικά με τη στελέχωση της υπό αναφορά αρχής, δήλωσε ότι αρχικά θα στελεχωθεί από προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται για την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας της περίληψης ασθενούς που αποτελεί μέρος του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη και του εθνικού σημείου επαφής για την ηλεκτρονική υγεία, οι εργασίες του οποίου θα αποζημιώνονται από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περαιτέρω, όπως δήλωσε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άλλους Ευρωπαίους συνεργάτες έχουν εξασφαλίσει με ανταγωνιστικές προτάσεις εξωτερική χρηματοδότηση έργων για την ηλεκτρονική υγεία.

Η υπό αναφορά αρχή ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου θα μπορεί να διεκδικήσει από μόνη της ειδικά ευρωπαϊκά κονδύλια για την υλοποίηση αναπτυξιακών συστημάτων χωρίς να απαιτηθεί μερική ή ολική επιδότησή της από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με βάση σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, όπως σημείωσε, μέχρι την ψήφιση του πρώτου προϋπολογισμού της αρχής θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας κονδύλια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας δήλωσε στην επιτροπή ότι η εμπλοκή του ιδρύματος σχετίζεται με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε την επιτροπή, δηλαδή της ανάγκης διασφάλισης ότι τα δεδομένα υγείας του πολίτη ανήκουν αποκλειστικά στον κάτοχο του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και δε θα διατίθεται δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας ότι σχετικές εισηγήσεις που είχαν κατατεθεί από βουλευτή μέλος της στο στάδιο της συζήτησης έτυχαν μελέτης σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ad hoc Επιτροπής Ηλεκτρονικής Υγείας και έγιναν αποδεκτές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει τις σχετικές εισηγήσεις και να προχωρήσει σε ανάλογη τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε:

1. οι αρμοδιότητες της Αρχής να διευρυνθούν, ώστε να περιλάβουν και τη διαχείριση εσόδων που προκύπτουν από την οικονομική εκμετάλλευση των ανώνυμων βάσεων δεδομένων,

2. η εξαγωγή δεδομένων υγείας από την Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας για συμπερίληψη των προσωπικών δεδομένων του πολίτη σε ανώνυμες βάσεις δεδομένων να γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή του,

3. οποιαδήποτε έσοδα εισπράττονται από τυχόν μετατροπή δεδομένων υγείας περιλαμβανομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο σε ανώνυμες βάσεις δεδομένων όπως και από οποιαδήποτε διάθεση δεδομένων από τις ανώνυμες βάσεις δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα να κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο και μέρος αυτών να παραχωρείται στην Αρχή με σκοπό τη διαχείριση και τη διάθεσή τους προς όφελος των πολιτών.

Σημειώνεται ότι σχετική εξουσιοδοτική πρόνοια στο νομοσχέδιο για την έκδοση κανονισμών για τη διαχείριση εσόδων εισπραττομένων από τη διαχείριση δεδομένων υγείας απαλείφθηκε με απόφαση της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων