Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής:
Στέφανος Στεφάνου Δημήτρης Δημητρίου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Λουκαΐδης
Αντρέας Καυκαλιάς Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ως γνωστό, προηγούμενο νομοσχέδιο που αφορούσε την έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το έτος 2019 καταψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 15 Μαρτίου 2019. Συνεπώς, κατατέθηκε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο με διαφοροποιημένο το ύψος της κρατικής χορηγίας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, έπειτα από την καταψήφισή του από την ολομέλεια του σώματος, ο εν λόγω προϋπολογισμός έτυχε τροποποίησης και υποβλήθηκε εκ νέου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 19 Μαρτίου 2019, αφού πρώτα έτυχε της ανάλογης μελέτης και επεξεργασίας από το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ.

Συναφώς, αναφέρεται ότι ο νέος προϋπολογισμός του ΡΙΚ έχει διαμορφωθεί με μείωση του ποσού της κρατικής χορηγίας κατά €400.000 σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση προϋπολογισμού. Ειδικότερα, η κρατική χορηγία μειώθηκε στις €32.860.000 σε σχέση με €33.260.000 που περιλαμβάνονταν στο πρώτο νομοσχέδιο.

Η μείωση κατά €400.000 αφορά στα πιο κάτω άρθρα:

1. Άρθρο 352 (Ταινίες, Αθλητικά Δικαιώματα, Ξένες Παραγωγές, Παραγωγή Ντοκυμανταίρ/Συμπαραγωγές) κατά €300.000.

2. Άρθρο 127 (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Προσωπικού & Συνταξιούχων) κατά €50.000.

3. Άρθρο 230.20 (Έξοδα για Υγεία και Ασφάλεια) κατά €30.000.

4. Άρθρο 313 (Αρχείο) κατά €20.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, λόγω του ήδη καταρτισθέντος προγράμματος του ΡΙΚ για το έτος 2019, το διοικητικό συμβούλιο έχει μειώσει, ως αναφέρεται πιο πάνω, την πρόνοια του άρθρου 352 κατά €300.000 και έχει συμπεριλάβει υποσημείωση ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος της τηλεοπτικής αυτής περιόδου θα επανέλθει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αυτό επιβάλλεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ώστε να προωθηθεί στοχευμένα η ενίσχυση των παραγωγών που αφορούν τον πολιτισμό και τις εγχώριες παραγωγές, αλλά και πρόσθετες συνεργασίες με τοπικούς και ξένους φορείς.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, σε συμμόρφωση με την ανάγκη για εξορθολογισμό και επανακαθορισμό του ρόλου και της αποστολής του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες που αφορούν τους ακόλουθους τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Εργασιακά θέματα: Το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ δεσμεύτηκε, στο πλαίσιο υπογραφής πρακτικού συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2019, να υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών προτεινόμενο οργανόγραμμα τόσο σε σχέση με τη μόνιμη δομή των θέσεων του ιδρύματος όσο και σε σχέση με τις ανάγκες σε συνεργάτες αορίστου χρόνου το αργότερο μέχρι τις 25 Μαρτίου 2019, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας της σύγχρονης ραδιοτηλεόρασης. Πρόθεση, όπως αναφέρεται, είναι η νέα δομή να εφαρμοστεί με τον επόμενο προϋπολογισμό του ιδρύματος για το 2020. Παράλληλα, θα προωθηθεί η αναθεώρηση όλων των σχεδίων υπηρεσίας, αλλά και των σχετικών κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστούν με βάση τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία.

2. Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας: Το ΡΙΚ σημειώνει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του, οι οποίοι μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο τήρησης του κώδικα του ΡΙΚ για την ειδησεογραφική κάλυψη των κομμάτων, έχουν ως αποτέλεσμα δελτία ειδήσεων ή ενημερωτικές εκπομπές να αφιερώνονται στις διάφορες ανακοινώσεις των κομμάτων ή κομματικών παραγόντων αντί να επικεντρώνονται στην πραγματική ειδησεογραφία.

3. Ενίσχυση των παραγωγών που αφορούν τον πολιτισμό και τις εγχώριες παραγωγές μέσω της ενίσχυσης συνεργασιών με διάφορους φορείς, όπως η EBU Academy και το BBC Academy, καθώς και άλλους τοπικούς φορείς πολιτισμού, όπως ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με στόχο τον επανακαθορισμό του ρόλου και της αποστολής του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών πρακτικό συμφωνίας μεταξύ του ΡΙΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΥΡΙΚ-ΟΗΟ ΣΕΚ, ΣΥΤΥΡΙΚ ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, με κοινή δήλωση προθέσεων και χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την επίλυση των μεγάλων εργασιακών θεμάτων που απασχολούν το ΡΙΚ, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΡΙΚ έχει συμμορφωθεί με τις εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συνεπώς εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Στο στάδιο της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-δυνάμεις έθεσαν ζήτημα της, κατά την κρίση τους, απαράδεκτης αναφοράς η οποία έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά, το ΡΙΚ σημειώνει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των κανονισμών του βάσει των οποίων, στο πλαίσιο τήρησης του κώδικα του ΡΙΚ για ειδησεογραφική κάλυψη των κομμάτων, δελτία ειδήσεων ή ενημερωτικές εκπομπές αφιερώνονται στις διάφορες ανακοινώσεις των κομμάτων ή κομματικών παραγόντων, μη δυνάμενο ως εκ τούτου να αφιερωθεί στην πραγματική ειδησεογραφία.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία, ήτοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, την απάλειψη της συγκεκριμένης αναφοράς από την εν λόγω εισηγητική έκθεση πριν από τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, αίτημα στο οποίο το αρμόδιο υπουργείο ανταποκρίθηκε.

Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση του θέματος άλλα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι η μείωση των συνολικά προϋπολογισθεισών δαπανών του υπό αναφορά προϋπολογισμού κατά €400.000 με ανάλογη μείωση του ποσού της κρατικής χορηγίας σε σχέση με προηγούμενη πρόταση του καταψηφισθέντος προϋπολογισμού δε συνιστούν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την ολομέλεια του σώματος, δεδομένης απαγορευτικής πρόνοιας στον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με την οποία «πάσα απόπειρα επανεξετάσεως οιουδήποτε ειδικού θέματος επί του οποίου απεφάνθη η Βουλή διαρκούσης της τρεχούσης συνόδου», όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, «θεωρείται εκτός τάξεως, εκτός εάν νέα στοιχεία ή συνθήκαι δικαιολογούν τούτο».

Περαιτέρω και δεδομένης της πιο πάνω απαγορευτικής διάταξης, ζητήθηκε από τους παριστάμενους κυβερνητικούς αρμόδιους να καταθέσουν στην επιτροπή τα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την επανεξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Βουλή διαρκούσης της τρεχούσης συνόδου.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ ανέφερε ότι η έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στην παρούσα φάση καθίσταται επιτακτική, καθότι κατόπιν εξασφάλισης νομικής συμβουλής η λειτουργία του ιδρύματος είναι παράνομη από τον μήνα Μάρτιο του 2019 και εντεύθεν, αφού βάσει της κατ αναλογίαν για το κράτος ισχύουσας συνταγματικής διάταξης η λειτουργία ενός ημικρατικού οργανισμού, σε περίπτωση που ο ετήσιος προϋπολογισμός του δεν έχει εγκριθεί κατά την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αυτό αφορά, είναι νόμιμη μόνο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του αντίστοιχου έτους, βάσει δύο διαδοχικών δωδεκατημορίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

22 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων