Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, κατά τρόπο ώστε:

1. το επίδομα που παραχωρείται, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις να μην περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού της κρατικής φοιτητικής μέριμνας,

2. το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα των οικογενειών με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα να μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου, ούτως ώστε να εφαρμόζονται τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με αυτά που ισχύουν και για την παροχή του επιδόματος τέκνου με βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο.

Στο νομοσχέδιο επίσης προβλέπεται ότι οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της πρόνοιας του νομοσχεδίου που αφορά τη μη συμπερίληψη στο οικογενειακό εισόδημα του επιδόματος που παραχωρείται σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις περιλαμβάνεται σε σχετική πρόταση νόμου, η οποία προωθήθηκε ήδη στην ολομέλεια της Βουλής στις 15 Μαρτίου 2019 για ψήφιση, αλλά τελικά αναβλήθηκε η συζήτησή της, ενόψει της κατάθεσης του πιο πάνω νομοσχεδίου. Η εν λόγω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργο Τ. Γεωργίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τιτλοφορείται «Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και ευρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας της ολομέλειας του σώματος.

Η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εξετάσει το νομοσχέδιο και σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2019, πριν αυτό κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να έχει τον αναγκαίο χρόνο, για να μελετήσει πληρέστερα τις πρόνοιές του. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του εν λόγω υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου δήλωσαν ότι θα παρασχεθεί η αναγκαία παράταση όσον αφορά τη δυνατότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας μέχρι και τις 10 Μαΐου 2019 και αυτή θα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η παράταση αυτή θα βοηθήσει τους δικαιούχους, με βάση τις νέες ρυθμίσεις, να επωφεληθούν της φοιτητικής μέριμνας.

Οι πιο πάνω εκπρόσωποι, έπειτα από σχετικό αίτημα της επιτροπής, δεσμεύτηκαν να στείλουν και γραπτώς τις πιο πάνω θέσεις τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων