Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Νίκος Νουρής, προεδρεύων Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μαρίνος Μουσιούττας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες, πριν από την κατάθεσή τους στην ολομέλεια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2019. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) και εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ). Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3 του περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να μειωθεί το ύψος του ποσοστού συνεισφοράς των κρατικών αξιωματούχων, των δημόσιων υπαλλήλων και των ειδικευόμενων και ασκούμενων ιατρών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το 1,5% που ισχύει σήμερα στο 0,1% του μισθού ή του εκπαιδευτικού επιδόματος αναφορικά με τους ειδικευόμενους και ασκούμενους ιατρούς.

Η ισχύς των προνοιών των κανονισμών προτείνεται να αρχίσει την 1η Μαρτίου 2019.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσοστό συνεισφοράς θα αποκόπτεται επιπρόσθετα του ποσοστού συνεισφοράς ύψους 1,7% επί των αποδοχών των πιο πάνω προσώπων, το οποίο θα αποκόπτεται με βάση τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι ο λόγος για τον οποίο τα πιο πάνω πρόσωπα θα συνεχίσουν να καταβάλλουν ένα ποσοστό συνεισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών συνίσταται στο γεγονός ότι τα εν λόγω πρόσωπα θα συνεχίσουν να είναι δικαιούχοι και ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, η οποία μέχρι την πλήρη υλοποίηση του γενικού συστήματος υγείας την 1η Ιουνίου 2020 δε θα παρέχεται σε άλλες κατηγορίες πολιτών.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, όταν το 2012 τους επιβλήθηκε η συνεισφορά ύψους 1,5% για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ΠΑΣΥΔΥ διαφώνησε με την εν λόγω επιβάρυνση και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, από το οποίο και αναμένει την έκδοση απόφασης. Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΠΑΣΥΔΥ επιθυμεί την υλοποίηση της εφαρμογής του νόμου για το γενικό σύστημα υγείας.

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ και ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες με τους κανονισμούς ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα δήλωσε πως θεωρεί ότι ως θέση αρχής δε θα έπρεπε οι δημόσιοι υπάλληλοι να επιβαρύνονται με οποιοδήποτε ποσοστό συνεισφοράς, γιατί πριν από το 2012 είχαν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο προεδρεύων και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

15 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων