Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργο Τ. Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Νοεμβρίου 2018, στις 16 Ιανουαρίου και στις 13 Μαρτίου 2019. Στις πιο πάνω συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΟΦΕΝ. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, ώστε το επίδομα που παραχωρείται με βάση τη νομοθεσία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις να μην περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού της κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εισηγητές της, με την πρόταση νόμου αίρεται η αδικία και η άνιση μεταχείριση σε βάρος των οικογενειών φοιτητών, σε περίπτωση που κάποιο μέλος τους είναι λήπτης επιδόματος αναπηρίας ή επιδόματος για χρόνιες παθήσεις, με βάση τη νομοθεσία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όπως επισήμαναν περαιτέρω οι ίδιοι, λόγω της λήψης των πιο πάνω επιδομάτων δυστυχώς αποκλείονται από την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι τα επιδόματα που παραχωρούνται γι’ αυτό τον σκοπό από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν υπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα για σκοπούς φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών επιδομάτων.

Στο αρχικό στάδιο της όλης συζήτησης επί των προνοιών της πρότασης νόμου οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά το όλο θέμα, αλλά αναμένει και τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το κόστος που θα συνεπάγεται η εφαρμογή της πρότασης νόμου. Επισημαίνεται ότι, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι περιπτώσεις που αφορούν άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις δεν είναι πολλές και ως εκ τούτου το κόστος δεν αναμένεται να είναι μεγάλο, υπολογίζεται δε ότι θα ανέρχεται στις €130.000 περίπου.

Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2018, ζητώντας μεταξύ άλλων την άρση της αδικίας που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό σε βάρος συγκεκριμένων οικογενειών φοιτητών, που στερούνται άδικα την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού επιδόματος.

Στα πλαίσια της συνέχισης της εξέτασης της πρότασης νόμου οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το υπουργείο προωθεί σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται η πρόνοια της πρότασης νόμου, καθώς και πρόνοια σε σχέση με τα κριτήρια που αφορούν πολύτεκνες οικογένειες.

Η επιτροπή με βάση τα πιο πάνω ζήτησε να επισπευσθεί η προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, καθώς και η νομοτεχνική επεξεργασία του από τη Νομική Υπηρεσία για άμεση κατάθεση στη Βουλή. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου θα αφορούν τη χρονική περίοδο 2018-2019 και θα δίδεται παράταση για υποβολή αιτήσεων μέχρι το τέλος Απριλίου 2019. Ως εκ τούτου, η επιτροπή δήλωσε ότι θα αναμένει μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019 γραπτή δέσμευση από το αρμόδιο υπουργείο για τα πιο πάνω.

Σε σχέση με την υπό εξέταση πρόταση νόμου, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί γύρω απ’ αυτήν.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

13 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων