Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μαρίνος Μουσιούττας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Λιλλήκας
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών της η επιτροπή εξέτασε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις πριν από την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €6.953.880 και έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν από χορηγίες και συνεισφορές (€6.140.000), παραστάσεις και περιοδείες (€641.980), ενοίκια (€64.000) και διάφορες εισπράξεις (€107.900).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ αφορούν στα ακόλουθα:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.002.450).

2. Λειτουργία σκηνών (€4.124.594).

3. Θεατρική ανάπτυξη (€1.506.515).

4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€260.321).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ, ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών. Τη βασικότερη πηγή εσόδων του οργανισμού συνεχίζει να αποτελεί η κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται στα €5.800.000, ενώ, σε ό,τι αφορά στις δαπάνες, ποσό ύψους €1.506.515 προβλέπεται να διατεθεί για τη θεατρική ανάπτυξη.

Όπως η ίδια αξιωματούχος δήλωσε, μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του οργανισμού αναμένεται να επιτευχθεί εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΘΟΚ, καθώς και η ολοκλήρωση των ακόλουθων στόχων:

1. Πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή του ΘΟΚ.

2. Δημιουργία οργανογράμματος και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τον ΘΟΚ.

3. Επίτευξη συμφωνίας για το νέο καθεστώς των ηθοποιών.

4. Βελτίωση του σχεδίου επιχορηγήσεων «Θυμέλη».

5. Συμπαραγωγή ΘΟΚ-Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η επάρκεια της κρατικής χορηγίας που παραχωρείται στον οργανισμό και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου επιχορηγήσεων των ιδιωτικών θεάτρων «Θυμέλη».

Τοποθετούμενη αναφορικά με το σχέδιο «Θυμέλη», η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ δήλωσε ότι με την εφαρμογή του σχεδίου επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση στην κατανομή των επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους. Όπως η ίδια επισήμανε, παρατηρείται συνεχής αύξηση της ιδιωτικής θεατρικής δημιουργίας, καθότι περισσότερες ομάδες και θεατρικά σχήματα εξασφαλίζουν επιχορήγηση μέσω απόλυτα μετρήσιμων κριτηρίων.

Σε σχέση με το ύψος της κρατικής χορηγίας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε ότι το αίτημα εκ μέρους του οργανισμού αφορούσε κρατική χορηγία ύψους €6,3 εκατομ., αλλά το υπουργείο έκρινε ότι το ποσό των €5,8 εκατομ., που τελικά παραχωρήθηκε στον οργανισμό, είναι ικανοποιητικό για την αποτελεσματική λειτουργία του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων