Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

         

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος

Άριστος Δαμιανού

Μαρίνος Μουσιούττας

Αντρέας Καυκαλιάς

Μάριος Μαυρίδης

Μιχάλης Γιωργάλλας

Ονούφριος Κουλλά

Γιώργος Περδίκης

Στέφανος Στεφάνου

Άννα Θεολόγου

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2019.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου  (ΡΙΚ).

          Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το οικονομικό έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €34.360.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€33.260.000) και από άλλες δραστηριότητες (€1.100.000).

          Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΡΙΚ για το έτος 2019 αφορούν δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό (€13.956.500), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.595.000), έξοδα προγραμμάτων (€14.992.500), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.916.000), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€850.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€240.000).

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τα ακόλουθα:

1.      Το εργασιακό καθεστώς, καθώς και το νέο οργανόγραμμα υπαλλήλων του ιδρύματος.

2.      Το έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ.

3.      Η απεξάρτηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και η συζήτηση της κρατικής χορηγίας προς το ίδρυμα, γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να οδηγούν σε αυξημένη πολιτική εξάρτηση του ιδρύματος από την εκάστοτε κυβέρνηση.

4.      Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται σε υπαλλήλους του ιδρύματος.

          Σημειώνεται ότι με επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2019, η επιτροπή έλαβε ενημέρωση τόσο για τα πιο πάνω όσο και για άλλα θέματα τα οποία είχαν εγερθεί κατά την εν λόγω συνεδρία.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1.      Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.      Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το έτος 2019.

          Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

         

         

13 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων