Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 12 Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.312.624.000 και έσοδα ύψους €904.022.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (€853.700.000), την πώληση νερού από αφαλάτωση (€15.000.000), τόκους εισπρακτέους (5.000.0000), την ανάκτηση δαπανών από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) (€4.942.000) και διάφορα έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες (€17.470.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΗΚ για το 2019 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€120.599.000).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€101.412.000).

3. Δαπάνες καυσίμων και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (€563.892.000).

4. Φορολογία και έξοδα χρηματοδότησης (€15.385.000), όπου περιλαμβάνεται εταιρικός φόρος και εισφορά για την άμυνα (€9.000.000).

5. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€359.736.000).

6. Απρόβλεπτες δαπάνες (€151.600.000).

Σημειώνεται ότι, με βάση τα ίδια στοιχεία, από τις πιο πάνω δαπάνες ποσό ύψους €4.942.000 θα ανακτηθεί από τον ΔΣΜΚ και ποσό ύψους €3.507.000 από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούν τον ΔΣΜΚ.

Στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω θέματος βουλευτές μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων τα οποία απαντήθηκαν με επιστολή της ΑΗΚ, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2019.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της τοποθέτησης της επιτροπής επί του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία των μελών της όπως δεσμευτούν κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν τα ακόλουθα:

1. «Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες» (Κεφάλαιο 5, άρθρο 5435). Δαπάνες που αφορούν επενδύσεις στην Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου Λτδ (ΕΤΥΦΑ), η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) και έχει την ευθύνη για τη δημιουργία υποδομής φυσικού αερίου για σκοπούς εισαγωγής, αποθήκευσης και αποϋγροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (τερματικό Βασιλικού), συνολικού ύψους €43.000.000.

2. «Ανακοινώσεις και Δημόσιες Σχέσεις» (Κεφάλαιο 2, άρθρο 2030). Δαπάνες που αφορούν διαφημίσεις και ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και προβολή νέων υπηρεσιών της ΑΗΚ για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2019, όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

13 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων